Dostęp Otwarty
Medium brzezinska 06 opt

Rycina 6. EKG dziecka 3-letniego.

Rytm zatokowy 102/min. Normogram, PQ=0,12 s, QRS=0,06 s, QTc=0,4 s. Bez przerostów, bez zaburzeń okresu repolaryzacji.

Medium brzezinska 07 opt

Rycina 7. EKG dziecka 5-letniego.

Rytm zatokowy 92/min. Normogram, PQ=0,12 s, QRS=0,06 s, QTc=0,4 s. Bez przerostów, bez zaburzeń okresu repolaryzacji.

Zapis EKG w wieku 7-12 lat

Na okres uczęszczania do szkoły podstawowej (7-12 lat) przypada zwolnienie czynności serca do 62-130/min, średnio ok. 80/min. Ze zwolnieniem częstości uderzeń serca następuje wydłużenie odstępu PQ do maksymalnie 180 ms. Czas trwania zespołu QRS może osiągać 90 ms, a norma ta nie zmieni się do 16 roku życia (później uzyska normę typową dla dorosłych). Załamki R i S będą podlegały zmianom podobnym do obserwowanych w okresie przedszkolnym, ale wahania amplitudy będą bardzo niewielkie, 1-2 mm (ryc. 8).

Medium brzezinska 08 opt

Rycina 8. EKG dziecka 9-letniego.

Rytm zatokowy 68/min. Normogram, PQ=0,11 s, QRS=0,06 s, QTc=0,4 s. Bez przerostów, bez zaburzeń okresu repolaryzacji.

Zapis EKG u nastolatków

Najbardziej widoczne zmiany w zapisie EKG nastolatka dotyczą okresu repolaryzacji w odprowadzeniach prawokomorowych i polegają na stopniowym pojawianiu się dodatnich załamków T w tych odprowadzeniach (ryc. 9-12).

Medium brzezinska 09 opt

Rycina 9. EKG dziecka 13-letniego.

Rytm zatokowy 80/min. Normogram, PQ=0,14 s, QRS=0,07 s, QTc=0,35 s. Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego pod postacią ukształtowania zespołu QRS typu rSr's w odprowadzeniu V1 oraz zawęźlenia na ramieniu wstępujących załamka S w odprowadzeniu V2 Bez przerostów, bez zaburzeń okresu repolaryzacji.

Medium brzezinska 10 opt

Rycina 10. EKG dziecka 14-letniego.

Rytm zatokowy 70/min. Normogram, PQ=0,14 s, QRS=0,08 s, QTc=0,37 s. Bez przerostów, bez zaburzeń okresu repolaryzacji.

Medium brzezinska 11 opt

Rycina 11. EKG siedemnastolatka.

Rytm zatokowy 70/min. Normogram, PQ=0,11 s, QRS=0,09 s, QTc=0,41 s. Bez przerostów, bez zaburzeń okresu repolaryzacji.

Medium brzezinska 12 opt

Rycina 12. EKG osiemnastolatka.

Rytm zatokowy 84/min. Normogram, PQ=0,12 s, QRS=0,06 s, QTc=0,4 s. Bez przerostów, bez zaburzeń okresu repolaryzacji.

Uniesienie odcinka ST, obserwowane najczęściej w odprowadzeniach znad prawej komory, opisywane jako zespół przedwczesnej repolaryzacji komór, uznane jest za dopuszczalne, o ile nie przekracza 1 mm. Według ostatnich doniesień pacjenci z takim zapisem wymagają jednak dalszej obserwacji.