Od redakcji

Wstęp

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej PUM, Szczecin

Pediatr Dypl. 2013;17(5):1

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy!

Na przywitanie polskiej złotej jesieni przygotowaliśmy wyjątkowo interesujący numer Pediatrii po Dyplomie. W minisympozjum Otolaryngologia proponujemy: „Przerost migdałka gardłowego”, „Zawroty głowy” oraz „Choroby gruczołów ślinowych”. Ujęte w nim tematy należą do najczęstszych zagadnień, z którymi spotykacie się Państwo w codziennej praktyce lekarskiej. Zostały one przedstawienie w przejrzysty sposób, co ułatwi Państwu ustalenie prawidłowego rozpoznania i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Na szczególną uwagę zasługuje artykuł dotyczący postępowania diagnostycznego i terapeutycznego we wrodzonych i nabytych niedokrwistościach hemolitycznych. Napisany został przez ekspertkę, która właśnie tym zagadnieniom poświęciła swoją karierę zawodową. Mam głęboką nadzieję, że po jego przeczytaniu problemy związane z tymi kwestiami nie będą sprawiały Państwu większych trudności.

Nie mniej interesujący jest artykuł „Peptydy natriuretyczne u dzieci: fizjologia i zastosowanie kliniczne”.

Zachęcam również do przeczytania działu „Omówmy to na przypadkach”, w którym przedstawiono dwa interesujące przypadki kliniczne:alergii pokarmowej jako przyczyny nieprawidłowego przyrostu masy ciała i niedosłuchu przewodzeniowego w przebiegu wysiękowego zapalenia ucha środkowego.

Ciekawy jest także dział „Ostry dyżur pediatryczny”, w którym omówiono postępowanie u dziecka w izbie przyjęć po urazie nosa. W również godnym polecenia dziale„Jak to się robi” szczegółowo opisano zasady wkłuć do naczyń obwodowych u dzieci.

Zgodnie z wcześniej złożonymi deklaracjami,wynikającymi z pełnionej funkcji w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, pragnę Państwa poinformować, że do Sejmu RP wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków w publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2008 r.,nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), którego istotą jest powrót pediatry i internisty do POZ.

Serdecznie zapraszam Państwa do lektury.

Do góry