Pediatria po Dyplomie Nr 05 (październik) / 2013

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2013
Od redakcji
Minisympozjum otolaryngologia
Minisympozjum – otolaryngologia
Hematologia
Endokrynologia
Omówmy to na przypadkach
Ostry dyżur pediatryczny
Jak to się robi
Pytania do specjalisty