Omówmy to na przypadkach

REDAKTOR DZIAŁU Dr n. med.Anna Zawadzka-Krajewska

Alergia pokarmowa

Anna Zawadzka-Krajewska

Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med Marek Kulus

Adres do korespondencji: dr n. med. Anna Zawadzka-Krajewska, Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM, ul. Działdowska 1, 01-184 Warszawa
e-mail: annazawadzkakrajewska@wp.eu

Pediatr Dypl. 2013;17(5):47-50

Opis przypadku

B.A, 6-miesięczna dziewczynka obciążona alergologicznym wywiadem rodzinnym i osobniczym została przyjęta do kliniki w celu ustalenia przyczyny nieprawidłowego przyrostu masy ciała. Matka dziecka choruje na atopowe zapalenie skóry, a 6-letnia siostra na alergiczny nieżyt nosa i atopowe zapalenie skóry. Dziewczynka od 5 tygodnia życia miała objawy atopowego zapalenia skóry z typową lokalizacją na policzkach, wyprostnych częściach kończyn i tułowiu. Dziecko obficie ulewało treścią pokarmową, było niespokojne i rozdrażnione, oddawało luźne stolce z domieszką śluzu, miało kolki jelitowe. Często, mimo że sprawiało wrażenie głodnego, nie chciało ssać piersi. Dziewczynka była karmiona naturalnie. Ze względu na zmiany skórne u dziecka z diety matki wyeliminowano mleko, nadal jednak pozostawiono przetwory mleczne. Po 4 miesiącu życia zaczęto stopniowo wprowadzać pokarmy stałe, obserwując nasilenie zmian skórnych po podaniu jabłka, kukurydzy i ziemniaków. Z tego powodu pokarmy te wyeliminowano z diety matki i dziecka. Najbardziej niepokojącym objawem był jednak nieprawidłowy przyrost masy ciała. Do 2-3 miesiąca życia masa ciała utrzymywała się na 50 centylu, po tym czasie obserwowano systematyczny spadek do poziomu poniżej 25 centyla w 6 miesiącu życia. W dniu przyjęcia do szpitala dziecko było w stanie dobrym, poza zmianami skórnymi typu atopowego zapalenia skóry zlokalizowanymi przede wszystkim na policzkach, świądem i suchością skóry nie stwierdzono odchyleń od stanu prawidłowego.

Badania diagnostyczne

W celu ustalenia przyczyny obserwowanych zmian wykonano następujące badania:

 • USG jamy brzusznej – obraz prawidłowy
 • badanie radiologiczne klatki piersiowej z oceną sylwetki serca i płuc – obraz prawidłowy
 • elektrokardiogram – zapis prawidłowy
 • kał na krew utajoną – wynik ujemny
 • badanie ogólne moczu – mocz prawidłowy
 • posiew moczu – jałowy
 • morfologia krwi z rozmazem – prawidłowa
 • przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej – w klasie IgA i IgG ujemne
 • tężenie IgE – 9,01 kU/l (norma <7,3 kU/l)
 • punktowe testy skórne z naturalnymi (natywnymi) alergenami pokarmowymi: wyniki dodatnie z mlekiem krowim 6x6 mm, żółtkiem jaja 4x4 mm, białkiem jaja 14x8 mm, pozostałe wyniki testów ujemne (pszenica, kukurydza, soja, ziemniak, pietruszka, jabłko, seler, marchew). Kontrola dodatnia z histaminą 3x3 mm.
 • płatkowe testy skórne z natywnymi alergenami pokarmowymi: wyniki ujemne – pszenica, ryż, kukurydza, soja, ziemniak, pietruszka, jabłko, seler, marchew; wyniki dodatnie – mleko +++ (rumień, grudki, pęcherzyki), żółtko +++. W miejscu nałożenia białka jaja po 15 minutach obserwowano pokrzywkę – test zdjęto.
 • konsultacja dietetyczna: oceniono rodzaj i szacunkową kaloryczność posiłków – nie stwierdzono nieprawidłowości

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rozpoznanie

Na podstawie obrazu klinicznego i badań diagnostycznych u dziecka rozpoznano alergię pokarmową i atopowe zapalenie skóry. Z diety dziecka wyeliminowano mleko i przetwory mleczne do [...]

Omówienie

Nieprawidłowy, zbyt mały przyrost masy ciała może być następstwem upośledzonego wchłaniania lub nadmiernej utraty z przewodu pokarmowego, niedostatecznej podaży kalorii lub zwiększonego [...]
Do góry