Omówmy to na przypadkach

REDAKTOR DZIAŁU Dr n. med. Anna Zawadzka-Krajewska Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM

Niedosłuch przewodzeniowy w przebiegu wysiękowego zapalenia ucha środkowego

Agnieszka Strzelak,1 Teresa Ryczer2

1Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Marek Kulus

2Klinika Otolaryngologii Dziecięcej WUM

Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos

Artykuł powstał we współpracy z Kliniką Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Kliniką Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Adres do korespondencji: Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Działdowska 1, 01-184 Warszawa, e-mail: agnieszka@strzelak.pl; teresa.ryczer@gmail.com

Pediatr Dypl. 2013;17(5):52-56

Słowa kluczowe

wysiękowe zapalenie ucha środkowego, ostre zapalenie ucha środkowego, górne drogi oddechowe, ciśnienie w jamie bębenkowej (middle ear pressure)

Opis przypadku

Czteroletnia dziewczynka została przyjęta do Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z powodu przewlekłego upośledzenia drożności nosa oraz nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych. W wywiadzie od około roku 1-2 epizody infekcji górnych dróg oddechowych w miesiącu przebiegające ze śluzowo-surowiczą wydzieliną z nosa, kaszlem oraz nieznacznym podwyższeniem ciepłoty ciała. Dodatkowo rodzice zauważyli, że dziewczynka oddycha przez usta, ma mowę nosową, a w nocy miewa bezdechy, chrapie oraz obficie się ślini. Ponadto w  wywiadzie w okresie niemowlęcym obustronne ostre zapalenie ucha środkowego w 2 miesiącu życia leczone antybiotykami w warunkach szpitalnych, kolka niemowlęca do 3 miesiąca życia oraz refluks żołądkowo-przełykowy, który początkowo przebiegał ze spowolnieniem przyrostu masy ciała, jednak po wprowadzeniu zagęszczonej mieszanki mlecznej i wysokiego układania ustąpił do 6 miesiąca życia. Bez zmian skórnych, duszności, zaburzeń rytmu wypróżnień czy patologicznych domieszek w stolcu w wywiadzie. Poza zapaleniem oskrzeli przebiegającym bez duszności w 3 roku życia oraz zapaleniem płuc w grudniu 2012 r., leczonymi ambulatoryjnie antybiotykami z poprawą, u dziewczynki nie obserwowano zakażeń dolnych dróg oddechowych. Pacjentka nie ma rodzeństwa, w domu nie ma zwierząt, nikt z domowników nie pali tytoniu. Od ponad roku dziewczynka uczęszcza do przedszkola.

Z powodu obserwowanych objawów rodzice zgłosili się z dzieckiem do pediatry, który nie stwierdził istotnych odchyleń w badaniu przedmiotowym, zalecił preparat immunostymulujący, doustny preparat cetyryzyny oraz skierował dziewczynkę do poradni alergologicznej i laryngologicznej. Lekarz alergolog nie znalazł podstaw do rozpoznania u dziecka alergii – wywiad alergologiczny osobniczy i rodzinny nieobciążony, nie obserwowano poprawy po leku przeciwhistaminowym, a wyniki wykonanych punktowych testów skórnych z alergenami wziewnymi były ujemne. Lekarz laryngolog w badaniu laryngologicznym obejmującym rynoskopię przednią, badanie gardła oraz badanie otoskopowe stwierdził śluzową wydzielinę w jamach nosa, dużej wielkości migdałki podniebienne bez patologicznego wysięku, szarą i matową lewą błonę bębenkową ze skróconym refleksem przy prawidłowym obrazie błony bębenkowej po prawej stronie. Dziewczynka z rozpoznanym przerostem migdałka gardłowego oraz migdałków podniebiennych została skierowana do leczenia w warunkach szpitalnych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rozpoznanie

U dziewczynki rozpoznano przerost migdałka gardłowego i migdałków podniebiennych oraz obustronne wysiękowe zapalenie ucha środkowego. Pacjentka została zakwalifikowana do planowej adenotonsillotomii oraz tympanocentezy [...]

Postępowanie

Zabieg adenotonsillotomii oraz tympanocentezy obustronnej wykonano w znieczuleniu ogólnym, bez powikłań. Zalecono pobyt w domu przez tydzień, unikanie wysiłku fizycznego przez 3 tygodnie [...]

Omówienie

Nawracające zakażenia górnych dróg oddechowych są jednym z najczęstszych powodów zgłoszenia się rodzica z dzieckiem do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Za normę uznaje [...]
Do góry