Ostry dyżur pediatryczny

RADA NAUKOWA DZIAŁU Dr n. med. Małgorzata Wielopolska (przewodnicząca) ZPZOZ, Otwock, Dr hab. n. med. Anna Klukowska Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM, Dr hab. n. med. Artur Mazur Kliniczny Oddział Pediatrii z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej, Szpital Wojewódzki Nr 2, Rzeszów, Dr hab. n. med. Ewa Toporowska-Kowalska Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci UM w Łodzi

Dziecko po urazie nosa w izbie przyjęć

Lidia Zawadzka-Głos

Klinika Otolaryngologii Dziecięcej WUM

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos, Klinika Otolaryngologii Dziecięcej WUM, ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa, e-mail: laryngologia@litewska.edu.pl

Pediatr Dypl. 2013;17(5):57-60

Opis przypadku

Wywiad

  Do izby przyjęć (IP) szpitala trafił siedmioletni chłopiec z powodu podwyższenia temperatury ciała do 38°C trwającego od 2 dni oraz trudności w oddychaniu przez nos. Pięć dni temu doznał urazu nosa podczas gry w piłkę na boisku. Rodzice nie zgłosili się wówczas z dzieckiem do lekarza, w ich opinii bowiem uraz był niewielki i nie wystąpiło krwawienie z nosa.

Od 2 dni samopoczucie dziecka było gorsze, pojawiła się temperatura do 38° C o hektycznym charakterze oraz objawy „zatkanego” nosa, chłopiec nie miał apetytu. Rodzeństwo jest w trakcie leczenia zakażenia górnych dróg oddechowych.

Badanie przedmiotowe

W IP stan ogólny pacjenta określono jako dobry. W badaniu pediatrycznym z odchyleń od stanu prawidłowego stwierdzono cechy zakażenia wirusowego gardła oraz upośledzenie drożności nosa spowodowane obrzękiem błony śluzowej. Ze względu na przebyty uraz nosa dziecko skierowano na konsultację laryngologiczną.

Badanie laryngologiczne

W badaniu laryngologicznym potwierdzono cechy zakażenia wirusowego gardła i stwierdzono w rynoskopii przedniej obustronne uwypuklenie przegrody nosa w przednim odcinku, całkowicie obturujące jamy nosa. Błona śluzowa była żywoczerwona, zmieniona zapalnie. Uwypuklenie przegrody było miękkie, bolesne, chełboczące. Kości nasady nosa były symetryczne, bez cech patologicznej ruchomości, części chrzęstne nosa w badaniu palpacyjnym były bolesne.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rozpoznanie wstępne

Na podstawie wywiadu oraz badania przedmiotowego wysunięto podejrzenie pourazowego ropnia przegrody nosa. W IP wykonano RTG kości nosa w celu oceny ich potencjalnego [...]

Rozpoznanie ostateczne

Pourazowy ropień przegrody nosa bez złamania kości nosa (ryc. 1, 2).

Postępowanie w IP w przypadku pacjenta po urazie nosa

Urazy nosa u dzieci występują dość często. Izolowane złamania kości nosa są skutkiem urazu doznanego z boku lub przodu w następstwie upadku na twarz, [...]

Leczenie ropnia przegrody nosa w warunkach szpitalnych

Ze względu na możliwość ciężkich powikłań (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie zatoki jamistej) odbarczenie ropnia przegrody nosa powinno być wykonane w trybie pilnym [...]
Do góry