Od redakcji

Wstęp

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej PUM, Szczecin

Pediatr Dypl. 2013;17(6):1

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy!

Na przywitanie Świąt Bożego Narodzenia przekazujemy Państwu wyjątkowo ciekawy numer Pediatrii po Dyplomie. W minisympozjum Nefrologia proponujemy zapoznanie się z następującymi tematami: „Zakażenia układu moczowego u dzieci”, „Zespół nerczycowy” i „Nadciśnienie tętnicze w wieku rozwojowym”. Przedstawione zagadnienia zostały opracowane w niezwykle interesujący sposób. Rekomendacje dotyczące rozpoznawania i leczenia wyżej wymienionych schorzeń zostały oparte na najnowszych międzynarodowych zaleceniach. Mam głęboką nadzieję, że minisympozjum Nefrologia będzie dla Państwa bardzo przydatną lekturą do wykorzystania w codziennej pracy zarówno w poradniach, jak i na oddziałach szpitalnych.

Na szczególną uwagę zasługuje artykuł dotyczący kolki niemowlęcej, będącej częstą przyczyną zgłaszania się rodziców do lekarza, a także niepotrzebnych wizyt na ostrym dyżurze. Choć jest to choroba samoograniczająca, może jednak prowadzić do wielu zaburzeń. Warto zapoznać się z jej przyczynami, prawidłowo przeprowadzoną diagnostyką różnicową oraz sposobami leczenia.

Zapraszam również do odwiedzenia działu „Omówmy to na przypadkach”, w którym przedstawiono przypadek trzyletniej dziewczynki przyjętej do kliniki w celu przeprowadzenia diagnostyki przewlekłego kaszlu.

Dział „Ostry dyżur pediatryczny” został poświęcony w całości istotnemu i bezpośrednio zagrażającemu życiu problemowi, jakim jest zatrucie tlenkiem węgla u dzieci.

Godny polecenia jest także dział „Jak to się robi”, w którym opisano wskazania i możliwe powikłania dostępów doszpikowych u dzieci oraz technikę ich zakładania.

Zgodnie z wcześniej złożonymi deklaracjami, wynikającymi z pełnionej funkcji w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, pragnę Państwa poinformować, że 7 listopada br. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 24 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). Zamierzeniem ustawy jest powrót pediatry do podstawowej opieki zdrowotnej. Proponowane zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rodziców i są zgodne z szeroko pojętym dobrem dziecka.Jesteśmy przekonani, że przyczynią się do znaczącej poprawy jakości opieki nad małymi pacjentami dzięki uzupełnianiu się kompetencji podmiotów działających jednocześnie: lekarza rodzinnego i pediatry. Pełen nadziei, że parlamentarzyści Rzeczypospolitej poprą zgłoszone przez ministra zdrowia zmiany w ustawie, chciałbym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Serdecznie zapraszam Państwa do lektury.

Do góry