Pediatria po Dyplomie Nr 06 (grudzień) / 2013

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2013
Od redakcji
Minisympozjum nefrologia
Minisympozjum – nefrologia
Gastroenterologia
Omówmy to na przypadkach
Ostry dyżur pediatryczny
Jak to się robi
Ekg dla pediatry
Pytania do specjalisty