Omówmy to na przypadkach

REDAKTOR DZIAŁU Dr n. med. Anna Zawadzka-Krajewska Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM

Diagnostyka przewlekłego kaszlu

Anna Komorowska-Piotrowska, Joanna Jaworska

Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Marek Kulus

Adres do korespondencji: Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM, ul. Działdowska 1/3, 01-183 Warszawa, e-mail: annkom5@wp.pl

Pediatr Dypl. 2013;17(6):47-51

Słowa kluczowe

przewlekły kaszel, przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok obocznych nosa

Opis przypadku

W sierpniu 2013 roku do Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego została przyjęta 3-letnia dziewczynka w celu przeprowadzenia diagnostyki przewlekłego kaszlu. Do 2 roku życia dziecko było zdrowe, rozwijało się prawidłowo, było szczepione zgodnie z kalendarzem szczepień. We wrześniu 2012 roku dziewczynka zaczęła uczęszczać do przedszkola; od tego czasu stwierdzono u niej 3-krotnie zapalenie oskrzeli bez cech obturacji (we wrześniu, październiku i listopadzie 2012 r.) oraz zapalenie płuc leczone ceftriaksonem, azytromycyną oraz inhalacjami z fenoterolu i bromku ipratropium. Po 2 tygodniach od zakończenia leczenia zapalenia płuc u dziecka pojawił się produktywny kaszel, który rodzice obserwowali cały czas aż do przyjęcia do szpitala (łącznie 9 miesięcy). Kaszel był najbardziej nasilony w godzinach nocnych (po godzinie od położenia się spać, podczas wybudzania się ze snu) oraz rano po wstaniu z łóżka. Kaszlowi towarzyszył śluzowy, gęsty katar oraz epizody świszczącego oddechu, które występowały niezależnie od infekcji. Nie zaobserwowano cech duszności, pogorszenia wydolności fizycznej dziecka ani sezonowości objawów. W marcu i kwietniu 2013 r. stosowano glikokortykosteroid wziewny przez komorę inhalacyjną z ustnikiem, bez poprawy. Od maja 2013 roku, kiedy do leczenia włączono nebulizacje z budezonidu, nasilenie kaszlu się zmniejszyło. Stosowane leki przeciwhistaminowe oraz inhalacje z krótko działającego β2-mimetyku pozostawały bez wpływu na intensywność kaszlu. Około tygodnia przed przyjęciem do kliniki kaszel ponownie się nasilił.

W wywiadzie rodzice podali ponadto zmiany skórne o charakterze rumienia pojawiające się na policzkach po spożyciu dużej ilości przetworów mlecznych w okresie niemowlęcym. Wywiad rodzinny w kierunku chorób alergicznych był ujemy. Dziewczynka pozostawała pod opieką poradni kardiologicznej z powodu lejkowatej klatki piersiowej.

W dniu przyjęcia do kliniki dziecko było w dobrym stanie ogólnym, bez cech duszności. W badaniu przedmiotowym zwracały uwagę: upośledzona drożność nosa, przekrwiona, zaczerwieniona błona śluzowa z obecnością gęstej, śluzowej wydzieliny w przewodach nosowych, grudkowana tylna ściana gardła ze sporą ilością spływającej gęstej śluzowej wydzieliny oraz lejkowata klatka piersiowa.

Na podstawie wywiadu i badania przedmiotowego stwierdzono zespół ściekania wydzieliny po tylnej ścianie gardła, wysunięto podejrzenie przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok obocznych nosa, w diagnostyce różnicowej brano również pod ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka

W celu ustalenia przyczyny przewlekłego kaszlu wykonano następujące badania dodatkowe:

Rozpoznanie

Na podstawie wywiadu, badania przedmiotowego oraz wykonanych badań dodatkowych stwierdzono zespół ściekania wydzieliny po tylnej ścianie gardła w przebiegu przewlekłego zapalenia błony [...]

Omówienie

Kaszel jest jednym z najczęstszych objawów, z powodu którego rodzice poszukują specjalistycznej pomocy medycznej.1 Zgodnie z opinią ekspertów British Thoracic Society2 przewlekły kaszel należy [...]
Do góry