Ostry dyżur pediatryczny

RADA NAUKOWA DZIAŁU: Dr n. med. Małgorzata Wielopolska (przewodnicząca) ZPZOZ, Otwock, Dr hab. n. med. Anna Klukowska Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM, Dr hab. n. med. Artur Mazur Kliniczny Oddział Pediatrii z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej, Szpital Wojewódzki Nr 2, Rzeszów, Dr hab. n. med. Ewa Toporowska-Kowalska Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci UM w Łodzi

Dziecko w izbie przyjęć zatrute tlenkiem węgla

Małgorzata Wielopolska

Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku

Adres do korespondencji: dr n. med. Małgorzata Wielopolska Ordynator Oddziału Pediatrii Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku ul. Batorego 44, 05-400 Otwock, e-mail : wielopolskam@ wp.pl

Pediatr Dypl. 2013;17(6):52-58

Słowa kluczowe

zatrucie, tlenek węgla, terapia hiperbaryczna

Opis przypadku

Do izby przyjęć szpitala zgłosiła się siedemnastolatka z powodu bólów i zawrotów głowy. W czasie roku szkolnego mieszka w domku jednorodzinnym z dziadkiem, ponieważ uczęszcza do szkoły w pobliżu jego miejsca zamieszkania. Weekendy i wakacje spędza u rodziców. Dotychczas chorowała sporadycznie, szczepiona według kalendarza, nie była hospitalizowana, bez nałogów. Bóle głowy pojawiły się u niej przed około tygodniem, głównie po południu i wieczorem, zawroty głowy wystąpiły w dniu przyjęcia. Nie zgłaszała urazu głowy. Miesiączkuje regularnie, nie współżyje seksualnie. Dolegliwości wiązała z przeciążeniem nauką w ostatnim miesiącu, licznymi zajęciami dodatkowymi oraz stresem.

Przy przyjęciu stwierdzono stan ogólny dobry, ciśnienie i tętno prawidłowe, pacjentka nie gorączkowała, w badaniu przedmiotowym nie stwierdzono istotnych odchyleń. Nie stwierdzono objawów ogniskowego uszkodzenia OUN. Badania podstawowe (stężenie cukru, morfologia, jonogram, próby wątrobowe, nerkowe, białko fazy ostrej) były prawidłowe.

W trakcie zbierania wywiadu lekarz uzyskał informację, że przed kilkoma dniami dziadek, u którego w wywiadzie występował zawał serca, zasłabł w łazience. Pogotowie zawiozło go do szpitala, gdzie na SOR-ze wykluczono kardiologiczną przyczynę objawów i odesłano mężczyznę do domu. Pacjentka opisując dolegliwości, twierdziła, że zawsze objawy występowały w domu, po powrocie ze szkoły. To nasunęło podejrzenie, że przyczyną obserwowanych objawów zarówno u nastolatki, jak i u jej dziadka mogło być zatrucie tlenkiem węgla.

Wykonano badanie karboksyhemoglobiny (COHb). Stwierdzone stężenie 20% potwierdziło rozpoznanie. Zastosowano tlenoterapię 100% tlenem. Kontrolny pomiar COHb po 4 godzinach wykazał stężenie 4%. Pracownicy pogotowia gazowego stwierdzili zwiększone stężenie tlenku węgla w łazience, gdzie znajdował się piecyk gazowy ogrzewający pomieszczenia. Piecyk był sprawny, ale kratka przewodu wentylacyjnego została zasłonięta przez dziadka, aby zapobiegać wyziębianiu się pomieszczenia tą drogą.

Po zastosowaniu tlenoterapii i kilkugodzinnej obserwacji w izbie przyjęć nie stwierdzono wskazań do hospitalizacji. W tym czasie usunięto przyczynę gromadzenia się tlenku węgla w mieszkaniu, a nastolatkę wypisano do domu.

Omówienie

Zatrucia tlenkiem węgla (czadem) są trzecią co do częstości przyczyną zatruć po lekach i etanolu. Według danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej obejmujących sezon grzewczy od listopada 2011 do marca 2012 roku w Polsce doszło do 3700 zda...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Objawy zatrucia tlenkiem węgla

<<>>

Rozpoznanie zatrucia tlenkiem węgla

Rozpoznanie zatrucia tlenkiem węgla obejmuje ustalenie źródła narażenia, nie ma to znaczenia w przypadkach niebudzących wątpliwości, takich jak udział pacjenta w pożarze. Czasami [...]

Leczenie zatrucia tlenkiem węgla

Leczenie przedszpitalne (zespół ratownictwa medycznego) obejmuje:

Zapobieganie

<<>>Akcja społeczna „Nie dla czadu” prowadzona od kilku lat przez Państwową Straż Pożarną ma przybliżyć problem szerokiej rzeszy odbiorców. Publikowane [...]
Do góry