Jak to się robi

Dostępy doszpikowe u dzieci: wskazania, technika zakładania, możliwe powikłania

Anna Nielepiec-Jałosińska

Przychodnia Pediatryczna Zdrowe Dziecko w Pruszkowie

Adres do korespondencji: dr n. med. Anna Nielepiec-Jałosińska Przychodnia Pediatryczna Zdrowe Dziecko al. Armii Krajowej 34, 05-800 Pruszków e-mail: anna.jalosinska@curtgeorgi.pl

Pediatr Dypl. 2013;17(6):59-61

Słowa kluczowe

dostęp doszpikowy, technika zakładania, lokalizacja, powikłania

Kiedy zakładamy dostęp doszpikowy u dzieci?

  Wskazania do założenia dostępu doszpikowego (IO) obejmują wszystkie kliniczne sytuacje u dzieci, niemowląt i noworodków, w których konieczny jest natychmiastowy dostęp do układu krążenia, a obwodowy dostęp dożylny jest nieosiągalny z uwagi na stan dziecka.

Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) z 2010 r. w działaniach ratunkowych nieudana próba uzyskania dostępu dożylnego w ciągu 60 s jest wskazaniem do wykonania IO.1

Wytyczne amerykańskie – Advanced Trauma Life Support – zalecają założenie IO przed dostępem centralnym u dzieci poniżej 6 roku życia z ciężkimi urazami wielonarządowymi. Inne sytuacje kliniczne, w których dostęp doszpikowy jest polecany, to wstrzą...

Drogą doszpikową podajemy wszystkie leki i płyny, a czas ich dystrybucji porównywalny jest z dostępem centralnym. Treść krwista zaaspirowana z igły doszpikowej może posłużyć do badań laboratoryjnych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przeciwwskazania

Nie wolno zakładać IO na złamanej kończynie. W przypadku pojawienia się nacieku wokół wkłucia nie należy ponownie wkłuwać się do tej samej [...]

Powikłania

Do możliwych powikłań wynikających z nieprawidłowej techniki zakładania IO należą podokostnowe podanie płynów oraz możliwość uszkodzenia kości piszczelowej przy zastosowaniu zbyt grubej [...]

Lokalizacja

U dzieci, szczególnie najmłodszych, lokalizacją z wyboru jest przynasada bliższa kości piszczelowej ok. 2 cm poniżej guzowatości kości piszczelowej. Można również założyć IO [...]

Technika zakładania IO

Należy przygotować zestaw IO, wyznaczyć miejsce wkłucia, sprawdzić drożność dostępu, trzykrotnie umyć skórę, np. jodopowidonem (ryc. 1, 2). Zachowując zasady aseptyki, [...]

Rodzaje zestawów do wkłuć doszpikowych

W Polsce spotykamy dwa rodzaje zestawów doszpikowych: BIG (Bone Injection Gun) oraz EZ-IO (Easy Intraosseous Access).
Do góry