Problemy prawne w pediatrii

REDAKTOR DZIAŁU Dr n. praw. Radosław Tymiński, radca prawny

Dziecko z opiekunem faktycznym u lekarza

Radosław Tymiński

Adres do korespondencji: dr n. praw. Radosław Tymiński e-mail: prawa.lekarza@gmail.com

Pediatr Dypl. 2014;18(1):68-69

Obecnie nie da się już wykonywać zawodu lekarza bez znajomości prawa. W cyklu artykułów poświęconych problemom prawnym w pediatrii będę się starał odpowiadać na pytania zadawane mi przez lekarzy pediatrów. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do lektury i dyskusji, a także do przesyłania pytań na adres: prawa.lekarza@gmail.com.


W praktyce lekarza pediatry dość często zdarzają się sytuacje, w których po poradę lekarską zgłasza się z dzieckiem osoba niebędąca jego rodzicem (przedstawicielem ustawowym). Wydaje się, że to prosta sytuacja, ale jest to problem dość skomplikowany prawnie. W polskim systemie prawnym bowiem jedynymi osobami mającymi prawo decydowania o udzielanych dziecku świadczeniach zdrowotnych są jego rodzice (przedstawiciele ustawowi). Oznacza to, że lekarz nie może wykonać żadnego badania ani zabiegu bez zgody przedstawicieli ustawowych pacjenta niepełnoletniego. Od tej reguły istnieją jednak trzy podstawowe wyjątki:

1. Tzw. przypadek niecierpiący zwłoki – sytuacja, w której życie lub zdrowie dziecka jest zagrożone. W tym przypadku lekarz ma obowiązek podjąć wszystkie niezbędne działania prowadzące do zażegnania niebezpieczeństwa dla dziecka, co oznacza, że mo...

Do góry