Pediatria po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2014

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2014
Od redakcji
Minisympozjum pneumonologia
Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
Choroby narządu ruchu
Omówmy to na przypadkach
Ostry dyżur pediatryczny
Jak to się robi
Ekg dla pediatry
Problemy prawne w pediatrii