Od redakcji

Wstęp

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej PUM, Szczecin

Pediatr Dypl. 2014;18(2):1

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy!

Na przywitanie wiosny przygotowaliśmy dla Państwa kolejny numer Pediatrii po Dyplomie. W minisympozjum „Pneumonologia” proponujemy artykuły na temat zapaleń oskrzeli i płuc oraz rzadkich chorób układu oddechowego u dzieci. Autorzy artykułów w sposób niezwykle profesjonalny przedstawili definicje, etiopatogenezę oraz zasady postępowania i leczenia w przypadku ww. schorzeń. Na szczególną uwagę zasługuje artykuł dotyczący rzadkich chorób układu oddechowego. Napisany bardzo przystępnie, ułatwi państwu w przyszłości ustalenie trafnego rozpoznania i rozpoczęcie prawidłowego leczenia.

Mam również głęboką nadzieję, że po przeczytaniu artykułu „Zaburzenia natremii u dzieci” będziecie Państwo mieli mniej problemów z leczeniem pacjentów zarówno z hipernatermią, jak i hiponatremią.

Zachęcam także do przeczytania artykułu „Uogólniona wiotkość stawowa i zespół wiotkości stawowej – podobieństwa i różnice”, w którym autorzy wyjaśniają różnice między dwiema często mylonymi jednostkami chorobowymi.

W dziale „Omówmy to na przypadkach” na podstawie opisu przypadku przedstawiono stany, które mogą być odpowiedzialne za nietrzymanie moczu, wskazano też, kiedy powinno ono zaalarmować pediatrę. Polecam szczególnie artykuł „Dziecko z urazem w izbie przyjęć – postępowanie przeciwbólowe”. Jest to problem, który przez wielu lekarzy jest nadal bagatelizowany.

Warto również przeczytać artykuł „Jak pobiera się krew na badania układu krzepnięcia”, by uniknąć w przyszłości nieprawidłowych rozpoznań wynikających przede wszystkim ze sposobu i warunków, w jakich pobrano krew na badanie układu krzepnięcia. Powinniście się Państwo zapoznać także z artykułem „Rodzic odmawiający szczepienia u dziecka” oraz zmieszczonym do niego komentarzem dr. Pawła Grzesiowskiego.

Życzę wszystkim Państwu spokojnych i  pełnych radości Świąt Wielkiej Nocy.


Serdecznie zapraszam Państwa do lektury.

Do góry