Omówmy to na przypadkach

REDAKTOR DZIAŁU Dr n. med. Anna Zawadzka-Krajewska

Ciało obce w przełyku

Lek. Klaudia Matysiak1, lek. Magdalena Neścioruk2, dr n. med. Wioletta Zagórska1,

dr n. med. Aleksandra Banaszkiewicz2, dr n. med. Katarzyna Grzela1

1Klinika Pulmonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Marek Kulus

2Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Piotr Albrecht

Adres do korespondencji: Lek. Klaudia Matysiak, Klinika Pulmonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Działdowska 1, 01-184 Warszawa, e-mail: klaudia.matysiak@gmail.com

Pediatria po Dyplomie 2015:19(1):46-49

Słowa kluczowe

ciało obce, przełyk, badanie endoskopowe, gastrofiberoskopia

Opis przypadku

Chłopiec 11-miesięczny, z nieobciążonym wywiadem okołoporodowym, dotychczas zdrowy, został przyjęty do kliniki z powodu podejrzenia zachłyśnięcia. W dniu przyjęcia wieczorem dziecko w trakcie karmienia i zabawy zachłysnęło się najprawdopodobniej fragmentem naklejki (wykonanej z pianki poliuretanowej). Od tamtego czasu rodzice obserwowali u chłopca nasilone odruchy wymiotne oraz nadmierne ślinienie się.

W badaniu przedmiotowym poza drobnymi punkcikowymi wybroczynami na skórze twarzy oraz nadmiernym ślinieniem się nie stwierdzono nieprawidłowości. Podczas konsultacji laryngologicznej rewizja górnych dróg oddechowych nie wykazała obecności ciała obcego. W celu uwidocznienia ewentualnego cieniującego ciała obcego wykonano badanie radiologiczne klatki piersiowej w projekcji przednio-tylnej (AP), w którym nie uwidoczniono nieprawidłowości (ryc. 1). W wykonanych podstawowych badaniach laboratoryjnych krwi nie stwierdzono odchyleń od normy. W początkowym okresie pobytu na oddziale poza niechęcią do jedzenia nie obserwowano u dziecka niepokojących objawów. W trakcie kolejnych dni hospitalizacji nastąpiło pogorszenie stanu ogólnego, u niemowlęcia wystąpiła nasilona duszność wdechowa i stridor wdechowy, dziecko obficie się śliniło, oddychało przez usta, miało zachrypnięty głos; zwracały uwagę przymusowe ustawienie głowy na prawą stronę i nieznacznie powiększone węzły chłonne podżuchwowe. Osłuchowo nad polami płucnymi słyszalne były liczne świsty wdechowo-wydechowe, okresowo z przewagą wdechowych, liczne furczenia. Chłopiec zaczął gorączkować.

W kontrolnych badaniach krwi zwracały uwagę nieznacznie podwyższone wykładniki stanu zapalnego. Z uwagi na powyższe objawy sugerujące obecność ciała obcego w drogach oddechowych dziecko zostało zakwalifikowane do pilnej bronchoskopii w znieczuleniu ogólnym. W przeprowadzonej bronchoskopii nie uwidoczniono ciała obcego w drogach oddechowych, w związku z tym zdecydowano o poszerzeniu badania o ezofagoskopię endoskopem sztywnym, w której również nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wobec braku potwierdzenia sugerowanego rozpoznania wykonano ponownie zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej. Wynik badania był prawidłowy. Pobrano wymaz z nosogardła w kierunku zakażenia syncytialnym wirusem oddechowym (RSV), uzyskując wynik n...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Przedstawiony przypadek dziecka, u którego ostatecznie rozpoznano połknięcie ciała obcego, jest stosunkowo często spotykany w medycynie dziecięcej. Ogromna większość (80-90%) wszystkich połkniętych ciał [...]

Postępowanie

W przypadku podejrzenia ciała obcego w przełyku zaleca się następujące postępowanie:6

Podsumowanie

W opisywanym przypadku do opóźnienia rozpoznania przyczynił się negatywny wynik ezofagoskopii wykonanej sztywnym endoskopem. W każdym przypadku podejrzenia ciała obcego w przełyku należy wykonać [...]
Do góry