Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski Redaktor Naczelny

Small peregud pogorzelski 1 opt

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Mam głęboką nadzieję, że kolejny numer „Pediatrii po Dyplomie” spełni Państwa oczekiwania. „Zakażenie HIV u dzieci” jest tematem prezentowanego numeru. Autorka artykułu, Pani Profesor Magdalena Marczyńska, jest niekwestionowanym ekspertem w dziedzinie zakażeń HIV u dzieci. Zawarte w artykule informacje nie tylko usystematyzują naszą wiedzę o tych zakażeniach, ale przede wszystkim sprawią, że będziemy po jego przeczytaniu czuć się zdecydowanie pewniej w tym trudnym temacie.

Artykuł „Kompetencje lekarza rodzinnego, pediatry i położnej środowiskowo-rodzinnej w opiece nad noworodkiem” pokazuje, że jakość opieki ambulatoryjnej nad noworodkiem zależy od sprawnego funkcjonowania i wzajemnej komunikacji w przedstawionym zespole.

Z uwagi na niewystarczającą znajomość i poprawność oceny wad postawy u dzieci polecam artykuł „Wady postawy – obserwować czy leczyć?”. Zachęcam również do zapoznania się z artykułami: „Rzadkie przyczyny niedokrwistości – kiedy podejrzewać?” i „Zasady postępowania w przypadku podejrzenia i rozpoznania ostrego zapalenia ucha środkowego u dzieci”. Natomiast z lektury działu „Problemy prawne w pediatrii” dowiecie się Państwo, kiedy przedstawiciel ustawowy pacjenta lub pacjent muszą złożyć podpis pod dokumentacją medyczną. Serdecznie zapraszam Państwa do lektury.

Do góry