Pediatria po Dyplomie Nr 04 (sierpień) / 2015

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2015
Słowo wstępne
Noworodek w ambulatorium
Z farmakologią na ty
Onkologia
Omówmy to na przypadkach
Problemy prawne w pediatrii