Problemy prawne w pediatrii

Konieczność uregulowania zasad odpowiedzialności solidarnej przy zawieraniu przez lekarza kontraktu

dr n. praw. Radosław Tymiński

radca prawny
www.prawalekarzy.pl

Obecnie nie da się już wykonywać zawodu lekarza bez znajomości prawa. W cyklu artykułów poświęconych problemom prawnym w pediatrii będę się starał odpowiadać na pytania zadawane mi przez lekarzy pediatrów. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do lektury i dyskusji, a także do przesyłania pytań na adres: prawa.lekarza@gmail.com.

Bardzo często w sprawach sądowych, w których bronię lekarzy, wypływa temat odpowiedzialności solidarnej lekarza i podmiotu leczniczego. Warto poświęcić temu zagadnieniu kilka słów, ponieważ w praktyce lekarze w zawieranych przez siebie kontraktach nie regulują zasad odpowiedzialności solidarnej między nimi a podmiotami leczniczymi. Stawia to lekarzy w bardzo niekorzystnej sytuacji procesowej w przypadku pozwania przez pacjenta podmiotu leczniczego za ich prawdziwy bądź domniemany błąd.

Przed przystąpieniem do zasadniczych rozważań należy zwrócić uwagę, że zagadnienie odpowiedzialności solidarnej dotyczy jedynie lekarzy wykonujących zawód na kontrakcie, czyli umowie cywilnoprawnej (często nazywanej umową o udzielenie świadczeń zd...

Do góry