Onkologia

Stany nagłego zagrożenia życia w onkologii dziecięcej – ważne informacje dla pediatry

dr n. med. Anna Raciborska
lek. Elżbieta Rogowska

Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Adres do korespondencji: dr n. med. Anna Raciborska, Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa; e-mail: anna.raciborska@hoga.pl

Wprowadzenie

W ostatnich latach onkologia rozwija się niezmiernie szybko, poprawia się diagnostyka, zwiększają się możliwości terapeutyczne, coraz więcej pacjentów kończy pomyślnie leczenie i powraca do normalnego życia. Wpływa na to nie tylko wprowadzenie nowych leków czy technik chirurgicznych, ale także między innymi możliwość wczesnego rozpoznawania oraz leczenia występujących w przebiegu chorób nowotworowych stanów nagłego zagrożenia zdrowia i życia, które do niedawna prowadziły do zgonu. Znajomość zagadnień dotyczących onkologii wśród lekarzy pierwszego kontaktu nabiera coraz większego znaczenia, ponieważ często od ich postępowania zależą dalsze losy pacjenta. Dlatego też celem naszego cyklu jest przybliżenie zagadnień onkologii dziecięcej oraz uwrażliwienie lekarzy pediatrów na możliwość występowania chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży. Tym razem chciałybyśmy przedstawić stany nagłe występujące w onkologii dziecięcej, zarówno spowodowane obecnością nowotworu i jego szybkim wzrostem, jak i powstałe w wyniku leczenia choroby nowotworowej. Mimo że często stany te pojawiają się nagle i niespodziewanie, niekiedy można zaobserwować wczesne objawy mogące sugerować pojawienie się takiej sytuacji. I tak jak poprzednio, podkreślamy, że wczesne rozpoznanie i odpowiednie postępowanie są podstawowymi czynnikami warunkującymi powodzenie leczenia i wpływającymi nie tylko na rokowanie, ale też na jakość życia pacjenta po zakończonej terapii.

Omówienie

Stan nagły definiowany jest jako nagłe pojawienie się objawów pogorszenia zdrowia mogących prowadzić do uszkodzenia funkcji organizmu lub utraty życia. Stan ten wymaga podjęcia natychmiastowych czynności terapeutycznych. Definicja ta obowiązuje ró...

Należy jednak pamiętać, że część nowotworów w pierwszym okresie choroby może naśladować schorzenia typowe dla zdrowej populacji. Taki pacjent nierzadko zostaje skierowany na niewłaściwy tor diagnostyczno-leczniczy, co może się stać przyczyną niewłaściwego postępowania terapeutycznego, a w rezultacie pogarszać rokowanie.1-3

Objawy

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Gdzie skierować pacjenta

W Polsce istnieje bardzo dobrze działający system opieki onkologicznej dla dzieci i młodzieży z 19 ośrodkami w większych miastach na terenie [...]

Leczenie

W przypadku podejrzenia wystąpienia stanu nagłego lub jego rozpoznania w przebiegu choroby nowotworowej czy jej leczenia dziecko powinno niezwłocznie trafić pod [...]

Opieka pediatryczna nad pacjentem po przebytym stanie nagłym w przebiegu choroby nowotworowej

Wraz z rozwojem medycyny wzrasta skuteczność leczenia pacjentów onkologicznych, w tym też po przejściu stanów zagrożenia życia, a co za tym [...]

Podsumowanie

Tak jak poprzednio, podkreślamy, że najczęściej bagatelizowanie objawów zgłaszanych przez pacjenta i rodzinę, niedokładne badanie kliniczne, a także oszczędność w wykonaniu [...]
Do góry