Nie ma danych naukowych wskazujących, że unikanie lub opóźnianie wprowadzania potencjalnie uczulających pokarmów (w krajach rozwiniętych należą do nich: mleko krowie, jaja, orzeszki ziemne, inne orzechy, ryby i owoce morza) zmniejsza częstość alergii zarówno u niemowląt z grupy ryzyka wystąpienia alergii, jak i nieobciążonych. Warto jednak pokarmy te wprowadzać po raz pierwszy w domu, a nie w żłobku ani restauracji.21

Działania profilaktyczne w celu zapobiegania pierwotnej alergii na białko mleka krowiego zaleca się w grupie dzieci z rodzin obciążonych dużym ryzykiem rozwoju tej jednostki chorobowej. U niemowląt, u których wyłączne karmienie naturalne jest niemożliwe, zaleca się podawanie preparatów mlekozastępczych o znacznym lub nieznacznym stopniu hydrolizy białka mleka krowiego jako środków zmniejszających ryzyko wystąpienia chorób alergicznych (głównie AZS).

Rokowanie

Należy pamiętać, że alergia pokarmowa może wpływać niekorzystnie na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. Przewlekłość choroby, nawrotowy charakter oraz konieczność stosowania diety eliminacyjnej obniżają jakość życia chorego i jego rodziny. Koszty ekonomiczne generowane przez alergię pokarmową wpływają niekorzystnie zarówno na budżet rodziny chorego, jak i na ogólne zasoby finansowe przeznaczone na ochronę zdrowia (POZ, opieka specjalistyczna).1

Rokowanie w tej jednostce chorobowej jest korzystne. Około 80% dzieci z alergią pokarmową rozpoznaną w okresie niemowlęcym nabywa tolerancję (wyrasta z choroby) do około 4-5 roku życia. U dzieci z alergią pokarmową IgE-niezależną proces ten przebiega szybciej i dotyczy większego odsetka leczonych niż wśród dzieci z alergią pokarmową IgE-zależną.1

Do góry