Soczewki kontaktowe w pediatrii

dr hab. n. med. Monika Modrzejewska, prof. PUM
lek. Agnieszka Krukar

Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Monika Modrzejewska, prof. PUM, Klinika Okulistyki PUM w Szczecinie, ul. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin; e-mail: monika_modrzej@op.pl

Wprowadzenie

Soczewki kontaktowe, obok powszechnie stosowanych okularów, są coraz częściej używanym narzędziem korekcji optycznej wad wzroku nie tylko u pacjentów dorosłych, lecz również u dzieci. Głównym walorem soczewek jest efekt estetyczny. Soczewki kontaktowe przepisywane są jednak najczęściej ze wskazań lekarskich obejmujących różne wady refrakcji, takie jak: wysoka krótkowzroczność lub dalekowzroczność, bezsoczewkowość (szczególnie u niemowląt i dzieci <2 roku życia), różnowzroczność znacznego stopnia, niedowidzenie, a także ze względów kosmetycznych.

Celem pracy jest przedstawienie różnych typów soczewek kontaktowych stosowanych u dzieci, wskazań do ich stosowania, ich zalet i wad, a także możliwości wystąpienia działań niepożądanych związanych z ich noszeniem.

Wiek dziecka a soczewki kontaktowe

Najkorzystniejszym okresem w życiu dziecka do stosowania soczewek kontaktowych jest wiek szkolny, gdy poziom dojrzałości i odpowiedzialności młodych pacjentów jest wystarczający, by stosowali się do zasad higieny koniecznej do bezpiecznego ich użytkowania. W piśmiennictwie nie został określony najlepszy wiek do rozpoczęcia stosowania soczewek kontaktowych u dziecka, dlatego przy doborze soczewek nagałkowych należy uważnie rozpatrywać indywidualne cechy dziecka i okoliczności związane z chęcią lub koniecznością stosowania soczewek, np. czynne uprawianie sportu. Z badań zamieszczonych na stronie www.medicalnewstoday.com wynika, że soczewki kontaktowe w znaczący sposób wpływają na poprawę jakości życia i samoocenę zarówno u starszych, jak i u młodszych dzieci (8-12 lat). Około 95% badanych dzieci i młodzieży preferowało soczewki kontaktowe podczas aktywności fizycznej, a większość z nich uważała, że dzięki nim uzyskują lepsze wyniki sportowe.1 W przypadku bezsoczewkowości jedno- lub obuocznej, najczęściej pooperacyjnej, soczewki kontaktowe mogą być bezpiecznie stosowane nawet u niemowląt. Według najnowszych danych przy zachowaniu regularnych i dość częstych kontroli okulistycznych lub optometrycznych istnieje możliwość częstej zmiany parametrów wartości kolejnych soczewek w zależności od zmian zachodzących w oczach dziecka.2

Typy soczewek

Istnieją różne typy soczewek kontaktowych, które można podzielić na podstawie takich cech, jak materiał i wykonanie, przeznaczenie, czas czy tryb noszenia.

Materiał i wykonanie

W tej grupie soczewek znajdują się soczewki kontaktowe tzw. twarde, które cechują się bardzo dobrą przepuszczalnością dla tlenu, ale ze względu na sztywność są rzadziej stosowane u dzieci niż soczewki miękkie. Soczewki tzw. półtwarde obejmują socz...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wiek dziecka a soczewki kontaktowe

Najkorzystniejszym okresem w życiu dziecka do stosowania soczewek kontaktowych jest wiek szkolny, gdy poziom dojrzałości i odpowiedzialności młodych pacjentów jest wystarczający, [...]

Zastosowanie soczewek u dzieci

Soczewki kontaktowe znajdują zastosowanie już w grupie dzieci najmłodszych, kilkumiesięcznych, jak to się dzieje po operacjach chirurgicznych zaćmy wrodzonej. Bezsoczewkowość (aphakia) [...]

Wskazania do korekcji soczewkami kontaktowymi – wady refrakcji i zniekształcenia powierzchni rogówki

Pierwszą grupą pacjentów wymagających korekcji soczewkami kontaktowymi są osoby ze stożkiem rogówki i nieregularnościami powierzchni rogówki. W przypadku stożka rogówki korekcja [...]

Ortokorekcja – metoda korekcji krótkowzroczności

Ortokorekcja jest małoinwazyjną, odwracalną i bezpieczną metodą korygowania krótkowzroczności (myopii) u dzieci, polegającą na stosowaniu w nocy soczewek twardych o tzw. [...]

Soczewki kontaktowe jako środek terapeutyczny i opatrunkowy

Głównymi wskazaniami u dzieci do stosowania soczewek silikonowo-hydrożelowych (terapeutycznych) w celach leczniczych są zmiany zapalne przedniego odcinka oka, m.in. oparzenia, zapalenia [...]

Zalety i wady soczewek kontaktowych

Do niewątpliwych zalet soczewek kontaktowych należy wygoda ich użytkowania. Szczególnie ma to znaczenie w przypadku stosowania soczewek do przedłużonego noszenia, które [...]

Powikłania

Przy dużej dostępności soczewek kontaktowych wywołane przez nie uszkodzenia i choroby oczu zdarzają się stosunkowo rzadko i są najczęściej związane z [...]

Podsumowanie

Najczęściej polecanymi soczewkami kontaktowymi dla dzieci są soczewki kontaktowe miękkie (silikonowo-hydrożelowe o dużej przepuszczalności dla tlenu), jednorazowe, niewymagające szczególnych czynności higienicznych [...]
Do góry