Ustalając bezpieczną alternatywę dla uczulającego leku, należy pamiętać, że najczęściej do reakcji krzyżowych dochodzi między amoksycyliną i aminocefalosporynami (cefaklor, cefaleksyna, cefadroksyl).10 Warto zaznaczyć, że w 30% reakcji na amoksycylinę z kwasem klawulanowym za wystąpienie objawów odpowiada klawulanian. Uczuleni pacjenci – po przeprowadzeniu diagnostyki – mogą bezpiecznie stosować amoksycylinę.11

Nie ma wskazań do przeprowadzenia diagnostyki w kierunku alergii na leki w przypadku występowania takiej alergii u krewnych lub przed planowanym zabiegiem operacyjnym.3

Jak już wspomniano, u dzieci częstym powodem wysypki poantybiotykowej jest stosowanie antybiotyku w czasie infekcji wirusowej. Często to sama infekcja wirusowa jest odpowiedzialna za wystąpienie wysypki. Innym wyjaśnieniem tego zjawiska może być stymulacja ekspresji cząsteczek drugiego sygnału, odpowiedzialnych za prezentację antygenu przez czynnik stresowy, jakim jest infekcja wirusowa („teoria niebezpieczeństwa” Matzinger). Wiadomo także, że w przypadku zespołu DRESS może dojść do reaktywacji zakażenia wirusem HHV-6.3

W omawianym przypadku najbardziej prawdopodobną przyczyną pokrzywki okazało się zakażenie Mycoplasma pneumoniae. Potwierdzenie etiologii infekcji pozwoliło z dużym prawdopodobieństwem wykluczyć, że u podłoża wysypki leży alergia na klarytromycynę. Nie ma przeciwwskazań do zastosowania u dziewczynki tego antybiotyku w przyszłości.

Podsumowanie

Częstym powodem wystąpienia wysypki poantybiotykowej typu nienatychmiastowego u dzieci jest współistnienie infekcji wirusowej lub zakażenia Mycoplasma pneumoniae. Rozpoznanie w takich przypadkach alergii na antybiotyk wyłącznie na podstawie wywiadu klinicznego prowadzi do niepotrzebnego stosowania mniej skutecznych antybiotyków lub nieuzasadnionego podawania antybiotyków o szerokim zakresie działania, powoduje lęk przed kolejną antybiotykoterapią u dziecka oraz utrudnia decyzje lekarza w razie wystąpienia infekcji bakteryjnej. Rozpoznanie alergii na antybiotyk powinno być poprzedzone dokładnym przeanalizowaniem okoliczności wystąpienia wysypki poantybiotykowej, a w uzasadnionych przypadkach przeprowadzeniem testów diagnostycznych.

Do góry