Problemy prawne w pediatrii

Jak i gdzie należy zgłaszać niepożądane odczyny poszczepienne?

dr n. praw. Radosław Tymiński radca prawny

www.prawalekarzy.pl

Obecnie nie da się już wykonywać zawodu lekarza bez znajomości prawa. W cyklu artykułów poświęconych problemom prawnym w pediatrii będę się starał odpowiadać na pytania zadawane mi przez lekarzy pediatrów. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do lektury i dyskusji, a także do przesyłania pytań na adres: prawa.lekarza@gmail.com.

Dość często lekarze pediatrzy pytają mnie o prawne kryteria rozpoznawania niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) i tryb zgłaszania ich wystąpienia. W tym artykule przedstawię podstawowe regulacje prawne w tej dziedzinie.

Odnosząc się do kwestii rozpoznawania NOP, należy przypomnieć, że zgodnie z art. 2, pkt 16 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi1 (dalej: u.z.z.) NOP to: „niepożądany objaw chorobowy pozo...

 W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania4 (dalej: rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2010 r.) określono trzy rodzaje odczynów poszczepiennych: cięż...

Do góry