Pediatria po Dyplomie Nr 06 (grudzień) / 2016

Spis treści

06/2016
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Dermatologia
Noworodek w ambulatorium
Omówmy to na przypadkach
Ostry dyżur pediatryczny
Problemy prawne w pediatrii