Errata do artykułu „Zasady kwalifikacji i zwalniania dzieci i młodzieży z zajęć wychowania fizycznego”

W opublikowanym w sierpniowym numerze „Pediatrii po Dyplomie” artykule zastosowano nieobowiązującą już klasyfikację nadciśnienia tętniczego. W tabeli 4 określenie „nadciśnienie III i IV stopnia” powinno być zastąpione przez „nadciśnienie tętnicze 2 i 3 stopnia” zgodnie z klasyfikacją podaną w cytowanej publikacji.1 Natomiast podane wartości ciśnienia są aktualne i w przypadku stwierdzenia ciśnienia tętniczego krwi >160/100 mmHg przeciwwskazane są czasowo ćwiczenia o wysokiej intensywności do czasu skutecznego obniżenia tego ciśnienia.

Równocześnie pragniemy podkreślić, że dzieci z nadciśnieniem tętniczym nie powinny być generalnie zwalniane z zajęć WF. Regularna aktywność fizyczna jest bardzo korzystna i wskazana w leczeniu nadciśnienia tętniczego. W związku z powyższym, aby ro...

Do góry