Omówmy to na przypadkach

Redaktor działu: prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Biegunka rotawirusowa powikłana drgawkami u 7-miesięcznego niemowlęcia

dr hab. n. med. Ernest Kuchar

Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Ernest Kuchar, Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym WUM, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa; e-mail: ernest.kuchar@gmail.com

Opis przypadku

Ogólnie zdrowe, niespełna 7-miesięczne niemowlę płci męskiej zostało przyniesione przez rodziców na SOR z powodu wystąpienia krótkiego uogólnionego napadu drgawek toniczno-klonicznych z towarzyszącą utratą przytomności. Drgawki wystąpiły w 3 dniu choroby przebiegającej z wymiotami, wodnistą biegunką i umiarkowaną gorączką. Dzień przed przyjęciem na oddział dziecko oddało łącznie kilkanaście wodnistych stolców. Zebrano wywiad dotyczący obciążenia rodzinnego, przebytych hospitalizacji, problemów zdrowotnych, sytuacji socjalnej, alergii oraz wywiad okołoporodowy, który nie wniósł istotnych informacji. Dziecko rozwijało się jak dotąd prawidłowo, było szczepione zgodnie z obowiązującym w Polsce programem szczepień ochronnych (bez szczepionek zalecanych).

W chwili przyjęcia na oddział ogólny stan dziecka określono jako średni. Niemowlę było senne. Przytomność oceniono na 10 pkt na 15 możliwych w skali Glasgow. Parametry życiowe przedstawiały się następująco: akcja serca wynosiła 155 uderzeń/min (norma: 114-152/min), liczba oddechów 37/min (norma: 31-52/min), a temperatura ciała – 37,7°C. Ponieważ czas powrotu kapilarnego był przedłużony (3 s), zmierzono ciśnienie tętnicze, które wynosiło 99/52 mmHg (mieściło się w granicach normy). Ponadto zaobserwowano podsychające błony śluzowe i zapadnięte ciemię. Nie stwierdzono nieprawidłowości podczas osłuchiwania serca i płuc. Skóra była czysta i nieco plastyczna, gardło różowe. Źrenice były równe i prawidłowo reagowały na światło. Nie stwierdzono objawów oponowych. Saturacja tlenem, zmierzona podręcznym pulsoksymetrem umieszczonym na palcu, wynosiła 93%.

W badaniach dodatkowych stwierdzono leukocytozę (11 000/mm3, w tym granulocyty wielojądrzaste 7510/mm3), nieznaczną hipernatremię (148 mmol/l) i prawidłowe stężenie potasu (4,1 mmol/l). Stężenie hemoglobiny wynosiło 12,5 g/dl, a liczba płytek krwi – 535 000/mm3. Badanie gazometryczne wskazywało na kwasicę metaboliczną (pH 7,21, dwuwęglany 8 mEq/l, nadmiar zasad −19,3 mEq/l). Aktywność aminotransferaz alaninowej (AlAT) i asparaginianowej (AspAT) była miernie wzmożona (odpowiednio: 120 j.m./l i 134 j.m./l) przy prawidłowym stężeniu bilirubiny (0,4 mg/dl) i nieodbiegających od normy parametrach krzepnięcia i aktywności γ-glutamylotranspeptydazy. Stężenie białka reaktywnego C mieściło się w zakresie normy (0,5 mg/dl). W przypadku wskaźników nerkowych stwierdzono podwyższone stężenie mocznika – 55 mg/dl (norma >18 mg/dl), stężenie kreatyniny zaś było prawidłowe.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Rotawirusy (RV – rotavirus) należą do rodziny reowirusów (Reoviridae). Ich genom zbudowany jest z 11 segmentów dsRNA, które kodują strukturalne (VP) [...]

Podsumowanie

Prezentowany przypadek pacjenta dowodzi, że zakażenia rotawirusowe mogą przebiegać z objawami neurologicznymi. Infekcje tego typu wymagają zatem różnicowania z zakażeniami ośrodkowego [...]

Do zapamiętania

Zakażenia rotawirusowe są najczęstszą przyczyną ostrych biegunek w Polsce. Biegunki rotawirusowe zwykle mają ciężki przebieg. Dwukrotnie częściej niż biegunki o innej [...]