Pediatria po Dyplomie Nr 01 (luty) / 2019

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2019
Słowo wstępne
Temat numeru
Wytyczne
ArtykuŁy
Standardy postępowania
Artykuł
Zabiegi po zdrowie
Dermatologia
Omówmy to na przypadkach
Artykuł
Prawo – dziecinnie proste