Dostęp Otwarty

Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Redaktor Naczelny

Small peregud pogorzelski 1 opt

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Przekazujemy Państwu kolejny numer „Pediatrii po Dyplomie”. Jestem przekonany, że zamieszczone w nim artykuły ze względu na poruszane w nich problemy uznają Państwo za bardzo interesujące. Kilka z nich wymaga szczególnej rekomendacji.

W artykule „Praktyczne podejście do szczepień nastolatków” zostały przedstawione zalecenia American Academy of Pediatrics dotyczące szczepień w tej populacji pacjentów. Autorzy nie omawiają konkretnych szczepień, ale wskazują na przyczyny niepełnej realizacji kalendarza szczepień i koncentrują się na opisaniu działań mających na celu poprawę uodpornienia nastolatków.

W publikacji „Standardy postępowania w zakażeniach układu moczowego u dzieci. Część 1: Zakażenia układu moczowego u dzieci do 2 roku życia” przedstawiono wytyczne Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej opublikowane w 2015 roku.

Przewlekła biegunka u dzieci jest objawem stosunkowo rzadkim, jednak wobec bardzo licznych, a zarazem patofizjologicznie odrębnych przyczyn może nastręczać wiele trudności diagnostycznych. W artykule „Przewlekła biegunka u dzieci w praktyce lekarza POZ” przedstawiono wybrane, najczęstsze jednostki chorobowe oraz sposób ich różnicowania w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Miejscowe glikokortykosteroidy to leki o szerokim spektrum działania, dlatego stanowią jedną z podstawowych grup preparatów stosowanych w leczeniu wielu dermatoz zapalnych. Skóra dziecka ze względu na inną budowę niż u dorosłych i zwiększone ryzyko działań niepożądanych leków wymaga szczególnego podejścia terapeutycznego. Jak należy stosować mGKS, dowiedzą się Państwo po zapoznaniu z artykułem „Zastosowanie leczenia miejscowego glikokortykosteroidami w chorobach skóry u dzieci – wytyczne dla pediatry”.

Kaszel jest najczęstszą przyczyną konsultacji lekarskich w populacji pediatrycznej. Na rynku dostępnych jest wiele preparatów, w tym tych wydawanych bez recepty, o różnorodnym składzie chemicznym i nie zawsze potwierdzonym działaniu farmakologicznym. Autorzy artykułu „Leczenie kaszlu mokrego ze szczególnym uwzględnieniem wielotorowego działania acetylocysteiny” omawiają niefarmakologiczne i farmakologiczne sposoby postępowania u najmłodszych pacjentów.

Cyberprzemoc jest nową formą (odsłoną) przemocy rówieśniczej, której młodzi ludzie mogą być zarówno ofiarami, jak i sprawcami. Agresja w internecie może stanowić, i często stanowi, relewantną przyczynę problemów zdrowotnych, zwłaszcza w obszarze zdrowia psychicznego. Dlatego gorąco polecam artykuł pt. „Cyberprzemoc jako nowa odsłona tradycyjnej przemocy rówieśniczej”, z którego dowiedzą się Państwo wiele na temat sposobów i konsekwencji prześladowania, zastraszania i nękania wśród dzieci.

Warto także zapoznać się z niezwykle interesującymi opisami przypadków, zawartymi w bieżącym numerze „Pediatrii po Dyplomie”.

Serdecznie zapraszam Państwa do lektury.