Wytyczne

Wpływ dodatków do żywności na zdrowie dziecka

mgr Paulina Mika

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kierkuś

Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Jarosław Kierkuś, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa; e-mail: j.kierkus@czd.pl

W artykule omówiono stanowisko American Academy of Pediatrics dotyczące wpływu dodatków do żywności na zdrowie dziecka na podstawie artykułu „Food additives and child health” autorstwa Leonarda Trasandego, Rachel M. Shaffer, Sheeli Sathyanarayany, opublikowanego w sierpniu 2018 roku w czasopiśmie „Pediatrics” [2018;142(2):e20181408].1


W żywieniu dziecka istotna jest nie tylko odpowiednia wartość odżywcza diety, lecz także jakość spożywanych produktów. Ze względu na niewykształcone u niemowląt i małych dzieci mechanizmy chroniące przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi ważne jest, aby spożywane przez nie posiłki były wolne od szkodliwych dla zdrowia substancji. Niestety wielu producentów w celu przedłużenia trwałości produktów i poprawienia ich cech sensorycznych stosuje szereg dodatków o potencjalnie niekorzystnym działaniu. Problem dotyczy również związków chemicznych wchodzących w skład opakowań, które mogą przenikać do żywności. Bezpieczeństwo dopuszczonych substancji oceniają Scientific Committee on Food (SCF) lub European Food Safety Authority (EFSA). Na podstawie danych toksykologicznych ustalają one maksymalną, bezpieczną dla organizmu ilość dodatków do żywności, którą można codziennie spożyć – to tzw. dopuszczalne dzienne spożycie (ADI – acceptable daily intake).2

Eksperci z American Academy of Pediatrics (AAP) w swoim raporcie zwracają szczególną uwagę na możliwe zagrożenia dla zdrowia publicznego, jakie stwarzają barwniki, środki aromatyzujące i związki chemiczne celowo dodawane do żywności podczas jej pr...

  • Bisfenole są wykorzystywane do produkcji tworzyw sztucznych. Występują w butelkach, plastikowych opakowaniach do żywności i powłokach wyściełających wnętrza puszek (jako środek chroniący przed korozją). Od 2011 roku Komisja Europejska wprowadziła zakaz stosowania bisfenolu A (BPA – bisphenol A) do produkcji plastikowych butelek dla niemowląt.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

We współczesnym przemyśle spożywczym wykorzystuje się wiele dodatków do żywności w celu poprawienia jej walorów smakowych i wizualnych oraz przedłużenia terminu [...]

Do góry