Wybór mieszanki mlecznej – jak tego dokonać z korzyścią dla niemowlęcia?

mgr Paulina Mika-Stępkowska
prof. dr hab. n. med. Jarosław Kierkuś

Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Jarosław Kierkuś

Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa; e-mail: j.kierkus@czd.pl

  • Co zamiast mleka matki? Wskazania do stosowania preparatów przeznaczonych do karmienia niemowląt i wymogi dotyczące ich składu
  • Przegląd dostępnych na polskim rynku mieszanek mlecznych i mlekozastępczych


Właściwe żywienie we wczesnym okresie życia ma ogromny wpływ na kondycję oraz rozwój fizyczny i psychiczny człowieka. Według ekspertów Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiZD), European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) oraz World Health Organization (WHO) celem, do którego należy dążyć, jest wyłączne karmienie piersią przez pierwszych 6 miesięcy życia dziecka1-3. Mleko matki jest naturalnym pokarmem dla niemowląt. Pokrywa zapotrzebowanie dziecka na wszystkie składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju w pierwszym półroczu. Korzyści zdrowotne związane z karmieniem naturalnym są nie do przecenienia zarówno dla dziecka, jak i matki. Efekt ten jest osiągany dzięki wielu cennym składnikom zawartym w mleku kobiecym, takim jak: oligosacharydy, laktoferyna, enzymy, hormony, immunoglobulina IgA, czynniki wzrostu i wiele innych3. Karmienie piersią powinno być kontynuowane tak długo, jak jest to pożądane przez kobietę i dziecko. Należy jednak pamiętać o wprowadzeniu pokarmów uzupełniających w 2 półroczu życia dziecka2,4.

Mieszanki mleczne – kiedy je stosować?

Zdarzają się jednak nieliczne sytuacje, kiedy karmienie dziecka piersią nie jest możliwe. Mleko modyfikowane powinno służyć jako substytut mleka kobiecego i być podawane niemowlętom, które nie mogą być karmione piersią lub nie powinny otrzymywać pokarmu matki, a mleko z banku mleka kobiecego jest niedostępne. Bezwzględne przeciwwskazania do karmienia piersią zostały przedstawione w tabeli 15.

Dobór odpowiedniego mleka modyfikowanego, dopasowanego do potrzeb dziecka, wymaga konsultacji z lekarzem. Na rynku dostępnych jest wiele mieszanek zawierających różne dodatki, natomiast każda z nich powinna mieć podobny skład pod względem kaloryczności oraz zawartości składników odżywczych, co reguluje dyrektywa Unii Europejskiej oraz rozporządzenie ministra zdrowia6. Skład preparatów służących do początkowego i dalszego żywienia niemowląt powinien spełniać określone wymagania żywieniowe oraz promować prawidłowy wzrost i rozwój dziecka. Możliwe są zmiany składu oraz dodawanie nowych składników do mieszanek, pod warunkiem że zostanie zachowane bezpieczeństwo zastosowanej suplementacji. Dostępne na rynku mleka modyfikowane mogą także się różnić pod względem jakości surowców wykorzystanych do ich produkcji7,8.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rodzaje mieszanek mlecznych – którą wybrać?

Podstawowym kryterium w doborze odpowiedniej mieszanki powinien być wiek dziecka. Każdy typ mieszanki ma inny skład, co wynika z faktu, że [...]

Podsumowanie

Karmienie piersią jest optymalnym sposobem żywienia niemowląt, szczególnie w pierwszym półroczu życia. Wiąże się ono z wieloma korzyściami zdrowotnymi nie tylko [...]

Do góry