Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Redaktor Naczelny „Pediatrii po Dyplomie″

Small peregud pogorzelski 1 opt

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Szanowni Państwo!

Zbliżają się Święta Wielkanocne, które z powodu pandemii COVID-19 będą miały zupełnie odmienny charakter niż dotychczas. W tym trudnym dla nas wszystkich okresie życzę Państwu, aby nie tracili Państwo wiary w siebie i innych oraz żeby wspierali szczególnie potrzebujących naszej pomocy.

W bieżącym numerze „Pediatrii po Dyplomie” umieściliśmy wiele ciekawych artykułów, do których przeczytania bardzo zachęcam.

Przedwczesne dojrzewanie płciowe należy rozpoznać wtedy, gdy wtórne cechy płciowe pojawią się u dziewczynki przed 8 rokiem życia (powiększenie gruczołów piersiowych i/lub wystąpienie owłosienia płciowego: łonowego, pachowego), a u chłopca przed 9 rokiem życia (powiększenie genitaliów i/lub wystąpienie owłosienia płciowego: łonowego, pachowego). Jak należy postępować w takich przypadkach, przedstawiono w artykule „Zasady postępowania w przypadku przedwczesnego dojrzewania”.

Zaburzenia czynnościowe stanowią jeden z najczęstszych problemów z zakresu gastroenterologii dziecięcej. Są częstym powodem wizyt rodziców z dziećmi u lekarza pierwszego kontaktu i nagłego zgłaszania się do szpitala. W pracy „Leczenie czynnościowych bólów brzucha u dzieci” zaprezentowano kryteria diagnostyczne oraz omówiono różne metody leczenia zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego u pacjentów pediatrycznych.

Szmer niewinny to łagodne, fizjologiczne zjawisko akustyczne będące efektem przepływu krwi przez zdrowe serce. Nadal pozostaje najczęstszym powodem niepokoju rodziców i skierowania pacjenta do kardiologa dziecięcego. Nierzadko generuje znaczące koszty medyczne. Dzięki dokładnemu badaniu przedmiotowemu, w tym przede wszystkim osłuchaniu serca przez lekarza pierwszego kontaktu/pediatrę, można z dużym prawdopodobieństwem odróżnić szmer niewinny od patologicznego. Kiedy należy skierować małego pacjenta ze szmerem nad sercem do kardiologa dziecięcego, dowiedzą się Państwo z opracowania „Szmer nad sercem – częsty problem w praktyce pediatrycznej”.

Depresja zajmuje jedno z czołowych miejsc wśród problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży. Częstość jej występowania wzrasta z wiekiem i w miarę dojrzewania płciowego człowieka. Szczyt zachorowań na depresję przypada na okres dojrzewania i wczesnej dorosłości (przed 25 rokiem życia), a większość dorosłych z nawracającymi zaburzeniami depresyjnymi pierwszych objawów zaburzeń nastroju doświadczyła właśnie w tym okresie. Dlatego zachęcam Czytelników do zapoznania się z pracą „Depresja dzieci i młodzieży – rozpoznanie i postępowanie”, w której przedstawiono przebieg tej choroby u dzieci i młodzieży, wskazując na różnice w odniesieniu do dorosłych.

Pandemia wywołana koronawirusem SARS-CoV-2 to sytuacja wyjątkowa, która wymaga szczególnych działań. Jednym z nich jest ustawa COVID-19 i wprowadzone przez nią zmiany. Jednocześnie zakres podejmowanych działań zmienia się wraz z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 w Polsce i nakłada na lekarzy nowe obowiązki, które przedstawiono w artykule „Specustawa COVID-19. Najważniejsze zmiany dla lekarzy”.

Zachęcam Państwa także bardzo gorąco do zapoznania się z innymi artykułami oraz niezwykle interesującymi opisami przypadków zawartymi w najnowszym wydaniu „Pediatrii po Dyplomie”.

Serdecznie zapraszam Państwa do lektury.

Do góry