Pediatria po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2020

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2020
Słowo wstępne
Temat numeru
Dermatologia
Noworodek w ambulatorium
Omówmy to na przypadkach
Prawo – dziecinnie proste