Prawo – dziecinnie proste

Specustawa COVID-19 Najważniejsze zmiany dla lekarzy

dr n. praw. Radosław Tymiński

Adres do korespondencji:

prawa.lekarza@gmail.com


Artykuł ukazał się w „Medical Tribune” 2020/4:26-27

  • Pandemia wywołana koronawirusem SARS-CoV-2 jest sytuacją wyjątkową, która wymaga szczególnych działań. Jednym z nich jest ustawa COVID-19 i wprowadzone przez nią zmiany
  • Zakres podejmowanych działań zmienia się wraz z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 w Polsce

Zaczęła obowiązywać ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374, dalej: ustawa COVID-19).

Do góry