Kiedy rozpoznać otyłość prostą, a kiedy szukać rzadkich przyczyn

lek. Ewa Gramatyka-Drążek1
lek. Agnieszka Domin1,2
lek. Natalia Dąbek1
lek. Michał Zgurski1
prof. dr hab. n. med. Artur Mazur1,2

1II Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

2Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Adres do korespondencji:

lek. Ewa Gramatyka-Drążek

II Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej,

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej

ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

e-mail: ewagr@o2.pl

  • Kiedy skierować otyłe dziecko do poradni specjalistycznej: diabetologicznej, endokrynologicznej, genetycznej, ginekologicznej czy chorób metabolicznych? Algorytm diagnostyki otyłości wtórnej u pacjentów pediatrycznych w warunkach ambulatoryjnych
  • Zróżnicowanie otyłości pierwotnej i wtórnej – cechy charakterystyczne poszczególnych zaburzeń związanych z otyłością
  • Rola genów w powstawaniu otyłości. Omówienie 3 typów otyłości uwarunkowanej genetycznie

Definicja otyłości

World Health Organization (WHO) za otyłość uznaje nieprawidłowe i/lub nadmierne nagromadzenie tłuszczu mogące niekorzystnie wpływać na zdrowie. Definicja i zasady klasyfikacji prawidłowej masy ciała, nadwagi i otyłości w populacji opierają się na pomiarach masy ciała i wysokości. Najczęściej stosowaną metodą rozpoznania i oceny stopnia otyłości jest wskaźnik masy ciała (BMI – body mass index). Obliczamy go, dzieląc masę ciała (kg) przez wzrost podniesiony do kwadratu (m2). Według WHO przy wartości BMI ≥30 kg/m2 rozpoznajemy otyłość u dorosłych1. W odniesieniu do dzieci stosuje się właściwe dla płci i wieku krajowe oraz międzynarodowe siatki centylowe, opracowane m.in. przez WHO. Od 1985 roku otyłość uznaje się oficjalnie za chorobę przewlekłą.

Epidemiologia

Z doniesień WHO wynika, że w ciągu ostatnich 40 lat liczba dzieci i młodzieży z otyłością lub nadwagą na świecie zwiększyła się aż 10-krotnie: do 41 mln wśród dzieci do 5 roku życia i 340 mln w grupie starszych dzieci i młodzieży, w tym u 124 mln z nich stwierdzono otyłość (dane z 2016 roku opublikowane w 2019)2,3. Według danych Instytutu Żywności i Żywienia w ostatnich latach w bardzo szybkim tempie narasta problem otyłości i nadwagi w populacji polskich dzieci oraz młodzieży. Zgodnie z NCD Risk Factor Collaboration w 2016 roku w Polsce wśród osób w wieku powyżej 20 lat 53% kobiet i 68% mężczyzn miało nadwagę, a 23% kobiet i 25% mężczyzn było otyłych. Jeśli zaś chodzi o osoby poniżej 20 roku życia, to dane prezentują się następująco: 20% dziewcząt i 31% chłopców miało nadwagę, a otyłych było 5,3% dziewcząt i 12,7% chłopców. Dla porównania w 1975 roku w Polsce 1,5% dzieci i młodzieży w wieku 5-19 było otyłych, a 12,3% miało nadwagę4. Na zachodniej półkuli alarmuje się, że co trzecie dziecko zmaga się z nadmierną masą ciała. Według prognoz na kolejne kilka lat nastąpi dalsze, niemal logarytmiczne, narastanie fali otyłości.

Przyczyny nadwagi i otyłości

Na rozwój otyłości ma wpływ wiele czynników, m.in. czynniki genetyczne, środowiskowe, socjoekonomiczne i psychologiczne. Do głównych przyczyn powstawania otyłości zalicza się zaburzenie równowagi energetycznej między ilością dostarczanej energii a...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przyczyny nadwagi i otyłości

Na rozwój otyłości ma wpływ wiele czynników, m.in. czynniki genetyczne, środowiskowe, socjoekonomiczne i psychologiczne. Do głównych przyczyn powstawania otyłości zalicza się [...]

Wywiad dotyczący żywienia i stylu życia

Dane z prawidłowo zebranego wywiadu mogą wskazywać z dużym prawdopodobieństwem na otyłość prostą, związaną głównie z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi i małą [...]

Schemat diagnostyki ambulatoryjnej

W pierwszej kolejności należy zebrać wywiad dotyczący niepełnosprawności intelektualnej, której obecność kwalifikuje do dalszej diagnostyki genetycznej. Przy prawidłowym rozwoju intelektualnym trzeba [...]

Diagnostyka specjalistyczna

Bardzo rzadko rozwojowi otyłości i nadwagi sprzyjają:

Podsumowanie

Wnikliwy wywiad i dokładne badanie przedmiotowe odgrywają kluczową rolę w identyfikacji osób, które mogą wymagać poszerzenia diagnostyki w kierunku wtórnych przyczyn [...]

Do góry