Kiedy możemy rozpoznać zaburzenia snu u dziecka?

lek. Magda Kaczor

SleepExpert w Warszawie

Adres do korespondencji:

lek. Magda Kaczor

SleepExpert

ul. Świętokrzyska 20, lok. 6, 00-002 Warszawa

e-mail: magda.kaczor.777@gmail.com

  • Kłopoty z zasypianiem i licznymi wybudzeniami w nocy, które nie są związane z problemami ogólnomedycznymi
  • Wpływ deprywacji snu na funkcjonowanie i rozwój dziecka
  • Przegląd czynników pozwalających odróżnić zaburzenia snu od problemów ze snem u dzieci
  • Niefarmakologiczne sposoby postępowania z dziećmi z zaburzeniami snu

Medycyna snu w odniesieniu do dzieci jest wciąż młodą dziedziną, a świadomość społeczna problemów nocy pozostaje niewielka. Rzetelne opracowania poświęcone tematyce snu, normom rozwojowym oraz zaburzeniom nocnym są nieliczne. Według powszechnego przekonania wszystkie wybudzenia nocne są normą, a dzieci z nich po prostu wyrastają, zatem ingerencja z zewnątrz nie jest potrzebna.

Częstość występowania zaburzeń snu wśród dzieci zaczęła w ostatniej dekadzie się zwiększać. Problemy z zasypianiem i nocnymi wybudzeniami są coraz częściej powodem wizyty w gabinetach pediatrycznych. Rodzice po przeszukaniu internetu lub zasięgnięciu opinii znajomych zgłaszają się do lekarza, oczekując pomocy (często farmakologicznej) w nocnych zmaganiach. W związku z tym, że tematyka snu jest traktowana marginalnie podczas kształcenia medycznego, lekarze często mają trudności w ocenie wagi zaburzenia i z podjęciem adekwatnego działania. W niniejszym opracowaniu chciałabym się skupić na kłopotach z zasypianiem i wybudzeniami nocnymi niezwiązanymi z problemami ogólnomedycznymi.

Zaburzenie dziecka czy zaburzenie rodziny?

W chorobach somatycznych określenie, kto jest pacjentem, zwykle nie budzi wątpliwości. Mimo że bezsprzecznie powodują one cierpienie również osób z najbliższego otoczenia chorego, to leczenie i poprawa stanu pacjenta przywracają równowagę w relacjach z bliskimi. W przypadku zaburzeń psychicznych ta kwestia nie jest już tak oczywista. Trudności psychologiczne dzieci, zwłaszcza małych, są często przejawem zaburzeń w całym systemie rodzinnym. Występujące objawy są nieświadomie podtrzymywane i utrwalane przez opiekunów, co w konsekwencji prowadzi do konsultacji medycznych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czy dzieci mogą cierpieć na bezsenność?

Odpowiedź na tak sformułowane pytanie jest dość prosta: oczywiście, że tak. Trzeba natomiast pamiętać, że bezsenność u dzieci wygląda inaczej i [...]

Czy dzieci naprawdę muszą tyle spać?

Truizmem jest twierdzenie, że sen jest biologiczną koniecznością każdego człowieka. Zapotrzebowanie na sen jest kwestią indywidualną i zależy od wieku, stanu [...]

Dlaczego regularność ram snu jest taka ważna?

Coraz częściej obserwujemy również tendencję do opóźniania pór wstawania w dni wolne od pracy. Brak konieczności wstania w dniu wolnym, uwolnienie [...]

Kiedy problem ze spaniem dziecka staje się zaburzeniem?

<<<|Tabela 1>>>Granica między trudnościami ze snem adekwatnymi do wieku a zaburzeniem snu u dzieci przed osiągnięciem wieku szkolnego jest dość płynna. [...]

Podsumowanie

<<<|Tabela 3>>>

Do góry