Farmakoterapia kaszlu ostrego i podostrego u dzieci

dr hab. n. med. Jarosław Woroń

Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 1 oraz Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Jarosław Woroń

Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. M. Kopernika 36, 31-501 Kraków

e-mail: j.woron@medi-pharm.pl

  • Kaszel – definicja, patomechanizm, przyczyny
  • Omówienie grup leków stosowanych w leczeniu kaszlu suchego (nieproduktywnego) i produktywnego w populacji pediatrycznej
  • Prezentacja niefarmakologicznych metod postępowania z kaszlem suchym, a także preparatów roślinnych pomocniczo stosowanych w leczeniu kaszlu produktywnego u dzieci


Kaszel to mimowolny odruch lub wywołany świadomie wytężony manewr wydechowy polegający na nagłym wydaleniu powietrza z dolnych dróg oddechowych, którego celem jest usunięcie zalegającej wydzieliny lub ciała obcego. Jest to trójfazowy odruch motoryczny: rozpoczyna się wdechem (faza wdechowa), z następczym wzmożonym wysiłkiem wydechowym przy zamkniętej nagłośni (faza sprężania), po czym dochodzi do gwałtownego wyrzutu powietrza z dróg oddechowych (faza wyrzutowa).

Odruch kaszlowy jest jednym z podstawowych fizjologicznych mechanizmów ułatwiających oczyszczanie dróg oddechowych. Powstaje w odpowiedzi na drażnienie receptorów zlokalizowanych w gardle, krtani oraz oskrzelach. W wywoływaniu tego odruchu biorą udział włókna nerwu błędnego, a także nerwu trójdzielnego, językowo-gardłowego i krtaniowego górnego. Impulsy motoryczne są przesyłane do efektorów za pośrednictwem nerwu krtaniowego wstecznego oraz nerwów rdzeniowych1-3.

Istnieje kilka klasyfikacji pozwalających scharakteryzować kaszel. W praktyce najbardziej przydatny jest podział według czasu utrzymywania się objawu. Kryterium to umożliwia wstępne zróżnicowanie potencjalnych przyczyn dolegliwości.

Ze względu na czas trwania kaszlu wyróżniamy:

  • kaszel ostry – trwający do 3 tygodni
  • kaszel przewlekły – w tym przypadku nie ma jednoznacznie zdefiniowanych ram czasowych pozwalających sklasyfikować kaszel jako przewlekły; w opublikowanych definicjach ustalono dolną granicę czasu trwania kaszlu przewlekłego na 3-12 tygodni
  • kaszel podostry – trwa 3-8 tygodni, wynika najczęściej z nadwrażliwości, która jest konsekwencją przebytej infekcji. Tego rodzaju kaszlu nie ujęto we wszystkich klasyfikacjach, a jedynie uwzględniono go w niektórych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Farmakoterapia kaszlu suchego (nieproduktywnego)

W leczeniu kaszlu suchego możemy stosować leki, które wykazują działanie przeciwkaszlowe realizowane w różnych mechanizmach farmakologicznych. W tabeli 4 zebrano najważniejsze [...]

Farmakoterapia kaszlu produktywnego

Zaleganie wydzieliny w układzie oddechowym jest skutkiem stymulacji wydzielania mucyn przez mediatory zapalenia oraz dysfunkcji funkcjonalnej nabłonka rzęskowego. W farmakoterapii kaszlu [...]

Interakcje leków stosowanych w leczeniu kaszlu

Nie należy łączyć leków wykrztuśnych z przeciwkaszlowymi. W leczeniu kaszlu i infekcji górnych dróg oddechowych bezwzględnie przeciwwskazana jest prometazyna. Podana pacjentowi [...]

Farmakoterapia kaszlu – co jeszcze możemy zrobić

Warto przypomnieć, że antybiotyki nie poprawiają przebiegu zapalenia oskrzeli ani nie skracają czasu trwania dolegliwości. Mogą natomiast zwiększać ryzyko występowania objawów [...]

Do góry