Postępowanie po ukąszeniu przez kleszcza – rozpoznanie i leczenie chorób odkleszczowych

dr n. med. Ewa Talarek

Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Ewa Talarek

Wojewódzki Szpital Zakaźny

ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa

e-mail: ewa.talarek@wum.edu.pl

  • Czy trzeba badać usuniętego kleszcza na obecność patogenów?
  • Czy należy wykonywać badania diagnostyczne u każdego dziecka ukąszonego przez kleszcza?
  • Jakie są objawy chorób przenoszonych przez kleszcze: boreliozy, kleszczowego zapalenia mózgu, anaplazmozy? Kiedy je podejrzewać?
  • Jak diagnozować i leczyć choroby odkleszczowe?


Kleszcze są drobnymi pajęczakami pasożytującymi na skórze różnych kręgowców, w tym człowieka. W Polsce powszechnie występuje kleszcz pospolity (Ixodes ricinus), mogący być wektorem wielu patogenów. Należą do nich przede wszystkim krętki Borrelia burgdorferi odpowiedzialne za boreliozę oraz flawiwirus wywołujący kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). Inne patogeny, takie jak: Anaplasma phagocytophilum, Francisella tularensis, riketsje, Bartonella henselae, krętki inne niż Borrelia burgdorferi, Babesia microti, wydają się mieć mniejsze znaczenie, choroby przez nie wywoływane rozpoznawane są w Polsce sporadycznie1.

Ukąszenia przez kleszcze

Kleszcze bytują na roślinach do 1 m wysokości, głównie w lasach mieszanych i liściastych, na łąkach i pastwiskach, a także w parkach miejskich, ogródkach działkowych i przydomowych. Człowiek może być żywicielem przypadkowym wszystkich trzech form rozwojowych kleszczy: larwy, nimfy i postaci dorosłej. Po dostaniu się bezpośrednio na skórę czy ubranie poszukują dogodnego miejsca żerowania. Po wprowadzeniu aparatu gębowego pozostają w skórze przez kilka dni do 1-2 tygodni (samice)1. Ryzyko zakażenia patogenem odkleszczowym i zachorowania jest bardzo trudne do oszacowania. Częstość zakażenia kleszczy jest różna w różnych regionach kraju, badania prowadzone są punktowo i dotyczą głównie krętków Borrelia burgdorferi2. Badacze holenderscy ustalili, że ryzyko zachorowania na boreliozę po ukąszeniu przez kleszcza wynosi średnio 2,6%3. Znaczenie mogą mieć również czas żerowania kleszcza w skórze czy sposób jego usunięcia. W przypadku krętków Borrelia burgdorferi szacuje się, że aby doszło do ich przeniesienia z organizmu kleszcza do organizmu żywiciela czas żerowania powinien wynosić >12-24 godz.4 Jednak w razie sprowokowania kleszcza do wymiotów może dojść do zakażenia Borrelia burgdorferi przy krótszym czasie żerowania. Wynika to z obecności krętków w przewodzie pokarmowym kleszcza. Natomiast flawiwirus wywołujący KZM obecny jest w jego gruczołach ślinowych, dlatego już samo ukłucie przez kleszcza (wprowadzenie aparatu gębowego do skóry) wiąże się z ryzykiem zakażenia5.

Ukąszenie przez kleszcza bądź jego żerowanie mogą wywołać miejscową reakcję uczuleniową czy zapalną w postaci zaczerwienienia i/lub obrzęku. W miejscu ukłucia dochodzi do przerwania ciągłości skóry (zwłaszcza po traumatycznym usuwaniu kleszcza), d...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Postępowanie po ukąszeniu przez kleszcza

W razie znalezienia kleszcza żerującego w skórze dziecka trzeba go jak najszybciej usunąć. Można to zrobić za pomocą pęsety kosmetycznej lub [...]

Wskazania do diagnostyki w kierunku chorób odkleszczowych

Sam fakt ukłucia przez kleszcza nie jest wskazaniem do testowania w kierunku chorób odkleszczowych. Dopiero wystąpienie objawów i dolegliwości mogących je [...]

Podsumowanie

Ukąszenia dzieci przez kleszcze są częstym problemem w praktyce pediatrycznej. Kleszcz powinien zostać jak najszybciej usunięty, a miejsce po ukłuciu zdezynfekowane. [...]

Do góry