Ospa wietrzna – powikłania i profilaktyka

dr n. med. Ewa Duszczyk

Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska

Adres do korespondencji:

dr n. med. Ewa Duszczyk

Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska

ul. Jarosława Dąbrowskiego 23, 05-071 Sulejówek

e-mail: duszczyk@wp.pl

  • Obraz kliniczny i najczęstsze powikłania ospy wietrznej
  • Komu grozi ciężki i zagrażający życiu przebieg choroby? Charakterystyka grup ryzyka
  • Szczepionka jako najskuteczniejsza metoda profilaktyki. Przegląd możliwości zapobiegania ospie wietrznej w świetle zaleceń Advisory Committee on Immunization Practices i polskiego Programu Szczepień Ochronnych


Ospa wietrzna jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób zakaźnych. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową. Podatność na zakażenie osób nieuodpornionych jest powszechna. Można zachorować w każdym wieku. W Polsce ospa wietrzna jest postrzegana przez pacjentów, a często także przez lekarzy, jako choroba niezbyt groźna i niewymagająca specjalnego nadzoru, nawet obowiązkowa. Tymczasem u dotychczas zdrowych osób przebieg zachorowania może być ciężki, mogą wystąpić powikłania bakteryjne, neurologiczne, hematologiczne, kardiologiczne i dotyczące układu oddechowego, które wymagają hospitalizacji. Choroba może nawet prowadzić do zgonu.

Epidemiologia

Ospa wietrzna jest jedną z najbardziej zakaźnych chorób wieku dziecięcego. Jest wywołana pierwotnym zakażeniem DNA wirusa ospy wietrznej i półpaśca (VZV – varicella zoster virus) należącego do rodziny Herpesviridae. W Europie stwierdza się obecność dwóch genotypów VZV: typu B i typu C, w Afryce i Azji – typu A, a w Azji Wschodniej występuje genotyp typu J. Obecnie, gdy ludzie mogą podróżować po całym świecie, krążą wszystkie genotypy wirusa. Źródłem zakażenia i jedynym rezerwuarem VZV w środowisku jest osoba chora na ospę wietrzną lub półpasiec. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową lub przez bezpośredni kontakt. Może też dojść do zakażenia przez łożysko.

Po przebyciu ospy wietrznej wirus VZV pozostaje w postaci utajonej w komórkach zwojów nerwowych. W sytuacji obniżenia odporności dochodzi do uaktywnienia się VZV, zmian zapalnych w zwoju nerwowym i wysypki pęcherzykowej na obszarze unerwionym przez uszkodzony zwój, która manifestuje się jako półpasiec. Półpasiec może wystąpić w dzieciństwie. Ryzyko zachorowania na niego jest 20 razy większe, jeśli ospa wietrzna wystąpiła w pierwszych 2 latach życia1-3. Przechorowanie ospy wietrznej zapewnia trwałą odporność. Powtórne zachorowanie jest możliwe, ale bardzo rzadkie. Z kolei na półpasiec można chorować kilka razy.

Okres wylęgania choroby wynosi 10-21 dni (najczęściej 14-17 dni), a u osób w immunosupresji nawet do 35 dni. U noworodków jest on krótszy niż u starszych dzieci. Zakaźność dla otoczenia zaczyna się 1-2 dni przed wystąpieniem wysypki i trwa do przy...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Objawy zakażenia VZV

Wirus ospy wietrznej wnika do ustroju przez błonę śluzową górnych dróg oddechowych. Po 3-4 dniach ulega replikacji i dostaje się do [...]

Powikłania

U 5-6% zakażonych VZV dochodzi do powikłań wymagających hospitalizacji. Ryzyko wystąpienia powikłań ospy wietrznej różni się w zależności od wieku chorego [...]

Rozpoznanie

Rozpoznanie typowo przebiegających ospy wietrznej i półpaśca nie jest trudne, ustala się je na podstawie wywiadu epidemiologicznego i stwierdzenia klasycznych objawów [...]

Różnicowanie

Diagnostyka różnicowa ospy wietrznej obejmuje: rozsianą postać zakażenia wirusem opryszczki, uogólniony półpasiec, ukąszenie przez owady, wysypki alergiczne, liszaj pokrzywkowy, trądzik pospolity, [...]

Leczenie

U pacjentów ≤12 roku życia z prawidłową odpornością oraz w łagodnym przebiegu ospy stosuje się tylko leczenie objawowe. W każdym przypadku [...]

Rokowanie

U osób bez niedoborów odporności rokowanie jest dobre, natomiast jest ono poważne w przypadkach powikłań i u pacjentów z niedoborami odporności. [...]

Zapobieganie ospie wietrznej

Ospa wietrzna jest coraz częściej postrzegana jako problem zdrowia publicznego. W wielu krajach analizuje się obciążenia zdrowotne związane z tą chorobą, [...]

Podsumowanie

Część rodziców ulega modzie na tzw. ospa party, podczas których odwiedzają z dziećmi miejsca, gdzie przebywa osoba chora na ospę wietrzną, [...]
Do góry