Wytyczne

Organizacja opieki medycznej nad dziećmi w czasie pandemii

dr n. med. i n. o zdr. Łukasz Dembiński

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

dr n. med. i n. o zdr. Łukasz Dembiński

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci,

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

e-mail: lukaszdembinski@gmail.com

  • Problemy i wyzwania ochrony zdrowia w dobie pandemii COVID-19
  • Organizacja pracy w jednostkach o różnych stopniach referencyjności: ambulatoryjnej, szpitalnej, specjalistycznej
  • Podsumowanie i omówienie rekomendacji American Academy of Pediatrics i European Academy of Paediatrics dotyczących organizacji opieki pediatrycznej w celu usprawnienia jej funkcjonowania, optymalizacji wykorzystania zasobów i maksymalizacji bezpieczeństwa pacjenta


Pandemia COVID-19 (coronavirus disease 2019) spowodowana koronawirusem ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2 – severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) wywołała bezprecedensowe dla współczesnego świata zmiany społeczne i ekonomiczne. Z oczywistych względów przed największymi wyzwaniami stanęli pracownicy ochrony zdrowia. Opieka nad pacjentami w warunkach niedoboru personelu, środków i miejsca, praca w poczuciu niepewności i zagrożenia, strachu o zdrowie nie tylko swoje, lecz także bliskich, były ogromnym wysiłkiem. Jednak niezależnie od poświęcenia jednostek fundamentalnym zadaniem całego systemu opieki zdrowotnej jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, a to wymaga jego sprawnej organizacji.

Podstawowym problemem organizacyjnym w czasie pandemii jest znaczący wzrost liczby chorych. W opiece pediatrycznej często obserwowane są tzw. fale pacjentów, co ma związek z sezonowością infekcji. Jednak nałożenie się klasycznych infekcji na przyp...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opieka ambulatoryjna

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest z reguły miejscem pierwszego kontaktu pacjenta z systemem i punkty POZ są w pierwszej kolejności dotknięte [...]

Opieka szpitalna

Doświadczenia minionych miesięcy wyraźnie pokazały, że problem krytycznego obciążenia nagłym wzrostem liczby pacjentów dotyczy szpitali, SOR-ów i oddziałów intensywnej terapii, a [...]

Opieka specjalistyczna

Specyficznymi cechami opieki specjalistycznej są mniejsza sezonowość oraz większe podstawowe obłożenie łóżek i dłuższy czas hospitalizacji. To pociąga za sobą ograniczenie [...]

Podsumowanie

Pandemia z definicji jest sytuacją kryzysową, w której potrzeby zdecydowanie przekraczają dostępne możliwości. Jednak niezależnie od okoliczności nadrzędnym celem opieki zdrowotnej [...]

Do góry