Świerzb u dzieci – skala problemu i postępowanie

dr n. med. Julia Nowowiejska

prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak

Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Adres do korespondencji:

dr n. med. Julia Nowowiejska

Klinika Dermatologii i Wenerologii,

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok

e-mail: julia.nowowiejska@umb.edu.pl

  • Częste, choć niełatwe rozpoznanie – epidemiologia świerzbu w Polsce i na świecie
  • Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u dzieci zarażonych świerzbem
  • Iwermektyna – nowy lek w walce ze świerzbem


Świerzb (scabies) jest chorobą pasożytniczą, spowodowaną infestacją należącym do roztoczy świerzbowcem ludzkim (Sarcoptes scabiei), która dotyka ludzi pochodzących ze wszystkich środowisk, bez względu na warunki socjoekonomiczne1. Klinicznie świerzb objawia się polimorficznymi wykwitami – grudkami, pęcherzykami, przeczosami, guzkami – z towarzyszącym świądem, który typowo nasila się w nocy2. Lokalizacja zmian skórnych jest zależna od wieku pacjenta2. Wbrew powszechnemu przekonaniu dermatoza ta może przysparzać wielu problemów diagnostycznych, co opóźnia wdrożenie adekwatnego leczenia. Terapia świerzbu nie sprawia natomiast znacznych trudności, często wystarczy bowiem jednorazowe zastosowanie odpowiedniego leku, a dostępne preparaty odznaczają się dużą skutecznością3.

Epidemiologia

Do zarażenia dochodzi na skutek bezpośredniego kontaktu z osobą chorą lub z jej przedmiotami4. Człowiek zaraża się świerzbowcem w stadium larwy, nimfy lub zapłodnionej samicy5. Dzieci i młodzież stanowią zdecydowaną większość (prawie 80%) wszystkich pacjentów ze świerzbem5. Obserwuje się sezonowość zachorowań – wzrost liczby przypadków odnotowuje się jesienią i zimą, zwłaszcza od sierpnia do listopada5. Szacuje się, że właśnie w miesiącach jesiennych liczba rodzinnych zachorowań wzrasta o 12,3-21,2%5.

Świerzb w populacji pediatrycznej wymaga szczególnej uwagi, ponieważ w tej grupie pacjenci przenoszą większą liczbę pasożytów, częściej przebywają w bliskim kontakcie w zbiorowiskach, a sama choroba nierzadko mylona jest z innymi dermatozami, zbyt późno diagnozowana i niewłaściwie lub za krótko leczona6. Z tych też powodów dzieci są istotnym źródłem zarażenia6. Często ogniska epidemii świerzbu stanowią zbiorowiska dziecięce, takie jak: żłobki, przedszkola czy szkoły4. Bardziej narażone na zachorowanie są dzieci z rodzin wielodzietnych, śpiące w jednym łóżku z osobami zarażonymi, dzieci niedożywione i z obniżoną odpornością7. Objawy świerzbu pojawiają się zwykle 4-8 tygodni po kontakcie z roztoczami Sarcoptes scabiei, co oznacza, że osoba zarażona cały czas może transmitować pasożyty, podczas gdy sama nie prezentuje jeszcze objawów klinicznych4. Świerzbowce mogą przeżyć poza organizmem żywiciela około 4 dni na materiale włókienniczym, są wrażliwe na wysuszenie5.

Od 2009 roku przypadki zachorowań na świerzb nie są w Polsce raportowane8, podobnie zresztą jak w innych krajach. W związku z tym rzeczywista zapadalność jest nieznana. Jedyne informacje, jakie można pozyskać, pochodzą ze statystyk na temat leków ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Obraz kliniczny świerzbu u dzieci

Klinicznie świerzb manifestuje się polimorficznymi wykwitami: grudkami, pęcherzykami, przeczosami, strupami i guzkami2. Lokalizacja zmian skórnych jest odmienna u dzieci w porównaniu [...]

Diagnostyka

Rozpoznanie świerzbu ustala się na podstawie obrazu klinicznego. Dodatkowym badaniem, wykonywanym głównie przez dermatologów, jest dermoskopia, w której można zaobserwować nory [...]

Postępowanie

U pacjentów, u których zdiagnozowano świerzb, należy uwzględnić dwutorowe postępowanie terapeutyczne: wdrożyć jednocześnie leczenie miejscowe i zasady reżimu sanitarno-higienicznego. Trzeba pamiętać, [...]

Podsumowanie

Świerzb w dalszym ciągu pozostaje powszechną dermatozą, której częstość występowania jest zapewne niedoszacowana. W przypadku populacji pediatrycznej świerzb łatwiej się rozprzestrzenia, [...]

Do góry