Nowoczesne metody monitorowania glikemii u pacjentów pediatrycznych z cukrzycą

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska

Klinika Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska

Klinika Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź

e-mail: agnieszka.szadkowska@umed.lodz.pl

  • Ciągłe monitorowanie stężenia glukozy (CGM) – wygodna, bezpieczna i skuteczna metoda kontroli glikemii dla dzieci z cukrzycą oraz ich rodziców/opiekunów
  • Główne korzyści płynące ze stosowania systemów CGM
  • Przedstawienie obecnie dostępnych w Polsce systemów CGM

  • Samokontrola glikemii oraz retrospektywna jej ocena należą do głównych elementów prawidłowego leczenia cukrzycy u dzieci i młodzieży.
  • Zastosowanie systemów ciągłego monitorowania glikemii dostarcza użytkownikom informacji o aktualnym stężeniu glukozy oraz o prognozowanych trendach zmian glikemii, co umożliwia pacjentom podejmowanie skuteczniejszych decyzji terapeutycznych.
  • Analiza całodobowych profili glikemii pozwala lekarzom na lepszą modyfikację terapii.
  • Stosowanie systemów ciągłego monitorowania stężenia glukozy istotnie poprawia wyrównanie metaboliczne cukrzycy, redukuje liczbę epizodów hipoglikemii oraz pozytywnie wpływa na jakość życia osób z cukrzycą.


Cukrzyca typu 1 to choroba o podłożu autoimmunizacyjnym, w której na skutek reakcji autoimmunologicznej dochodzi do zniszczenia komórek β wysp trzustkowych produkujących insulinę. Prowadzi to do jej bezwzględnego niedoboru i w konsekwencji do wystąpienia przewlekłej hiperglikemii objawiającej się głównie: zwiększoną diurezą, wzmożonym pragnieniem i utratą masy ciała.

W Polsce w ciągu ostatnich 40 lat zachorowalność na cukrzycę typu 1 wśród dzieci i młodzieży zwiększyła się ponad 6-krotnie, co spowodowało, że obecnie choruje na nią 1 na około 300 dzieci1.

Leczenie ma na celu: zapobieganie ostrym powikłaniom cukrzycy, profilaktykę rozwoju jej przewlekłych powikłań, zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego chorym dzieciom oraz jakości życia pacjentom podobnej do jakości życia osób zdrowych. Z tego powodu należy dążyć do utrzymywania wartości glikemii jak najbardziej zbliżonych do wartości prawidłowych.

Współczesne leczenie cukrzycy typu 1 polega na stosowaniu funkcjonalnej intensywnej insulinoterapii prowadzonej jako ciągły podskórny wlew insuliny za pomocą osobistych pomp insulinowych lub w formie wielokrotnych wstrzyknięć insuliny z użyciem wstrzykiwaczy typu pen. Nie sposób prowadzić efektywnej insulinoterapii bez regularnego monitorowania glikemii. Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego: „Bieżące monitorowanie i retrospektywna ocena glikemii są integralną częścią poprawnego leczenia cukrzycy”2.

Od blisko 40 lat glukometry są powszechnie stosowanymi przez osoby z cukrzycą urządzeniami do pomiarów glikemii. Ich regularne używanie przyczyniło się do znacznego postępu w leczeniu cukrzycy. Należy jednak podkreślić, że glukometry wymagają nakł...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rodzaje systemów ciągłego monitorowania glukozy

Obecnie stosowane systemy CGM dokonują pomiaru stężenia glukozy w płynie śródtkankowym za pomocą sensorów umieszczonych w tkance podskórnej.

Funkcje systemów CGM

Na ekranie wszystkich odbiorników systemów CGM poza aktualną wartością stężenia glukozy wyświetlane są strzałka trendu zmian glikemii oraz profil glikemii z [...]

Retrospektywna analiza wyników uzyskanych z systemów CGM

Systemy CGM dostarczają bardzo dużo danych, które podlegają retrospektywnej ocenie dokonywanej przez lekarza oraz przez pacjenta. W celu przeprowadzenia efektywnej analizy [...]

Edukacja w zakresie obsługi systemów CGM

Dzieci i młodzież oraz ich rodzice/opiekunowie muszą zostać wyedukowani w zakresie obsługi systemów CGM. Aspekty techniczne szkolenia obejmują: prawidłową implantację sensora [...]

Korzyści płynące ze stosowania CGM

Częste skanowanie isCGM, regularna obserwacja rtCGM oraz umiejętne wykorzystanie dostarczonych informacji zarówno przez pacjentów, jak i lekarzy mają znaczący wpływ na [...]

Podsumowanie

Systemy ciągłego monitorowania glikemii stały się kamieniem milowym w rozwoju terapii cukrzycy. Dostarczają znacznie więcej danych niż klasyczne glukometry. Racjonalne wykorzystanie [...]

Do góry