Kolka niemowlęca – aktualne spojrzenie na znany problem

dr n. med. Paulina Krawiec

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Pac-Kożuchowska

Klinika Pediatrii i Gastroenterologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Paulina Krawiec

Klinika Pediatrii i Gastroenterologii,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin

e-mail: paulina.krawiec@umlub.pl

  • Omówienie zasad rozpoznawania kolki niemowlęcej
  • Przegląd metod łagodzenia dolegliwości u dzieci z kolką
  • Kolka u niemowląt karmionych piersią i sztucznie – propozycje algorytmu postępowania

Kolka niemowlęca to jedno z najczęstszych czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego u niemowląt w pierwszych miesiącach życia. Mimo że z perspektywy medycznej kolka niemowlęca jest łagodnym i samoistnie ustępującym zaburzeniem, to wzbudza u rodziców duży niepokój, jest powodem częstych konsultacji lekarskich, a także może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie całej rodziny. W artykule przedstawiono podsumowanie aktualnej wiedzy na temat zasad rozpoznawania kolki niemowlęcej i metod postępowania w tym zaburzeniu.

Czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego

Czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego to jedne z częstszych przyczyn udzielania porad przez lekarzy rodzinnych, pediatrów i gastroenterologów dziecięcych. Występowanie tych schorzeń wzbudza znaczny niepokój u pacjenta i jego rodziny. Trudności w zrozumieniu przez rodziców istoty problemu są częstym powodem narażania dziecka na nieuzasadnione z punktu widzenia wiedzy medycznej i niejednokrotnie inwazyjne badania diagnostyczne, jak również poddawania go licznym i kosztownym interwencjom terapeutycznym.

Czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego to termin obejmujący różnorodną grupę przewlekłych lub nawracających objawów, których występowanie nie może być wytłumaczone nieprawidłowościami strukturalnymi lub biochemicznymi1. Spektrum kliniczne tych schorzeń jest zróżnicowane i zależy od wieku dziecka oraz jego rozwoju fizjologicznego, autonomicznego, emocjonalnego oraz intelektualnego1. Rozpoznanie czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego jest ustalane na podstawie IV kryteriów rzymskich i powinno mieć pozytywny charakter, a nie opierać się na wykluczeniu chorób organicznych2. W tabeli 1 przedstawiono klasyfikację tych schorzeń w wieku rozwojowym1.

Patomechanizm czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego nie jest w pełni poznany. Na podstawie intensywnie prowadzonych w ostatnich latach badań w zakresie neurogastroenterologii zwrócono uwagę na rolę zaburzeń interakcji jelitowo-mózgowych w patogenezie tych schorzeń. U podłoża czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego mogą leżeć: nadwrażliwość trzewna, dysbioza, zaburzenia neuroprzekaźnictwa, motoryki przewodu pokarmowego czy funkcji immunologicznych błony śluzowej jelita2. Model biopsychospołeczny zakłada, że uwarunkowania genetyczne i czynniki środowiskowe oddziałujące zwłaszcza w pierwszych latach życia, np. przebyte infekcje, oraz czynniki psychosocjalne, takie jak narażenie na stres, traumatyczne przeżycie czy rodzaj wsparcia ze strony rodziny i najbliższego otoczenia, mają wpływ na funkcjonowanie przewodu pokarmowego oraz ośrodkowego układu nerwowego i ich wzajemne interakcje, a tym samym przyczyniają się do rozwoju czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego3.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kolka niemowlęca – etiopatogeneza

Kolka niemowlęca jest jednym z najczęstszych problemów zgłaszanych przez rodziców dzieci w pierwszych miesiącach życia. Może dotyczyć 1,25-25% niemowląt w zależności [...]

Kolka niemowlęca – definicja i zasady rozpoznawania

IV kryteria rzymskie pozwalają na rozpoznanie kolki niemowlęcej w praktyce klinicznej, gdy spełnione są wszystkie poniższe kryteria:

Możliwe następstwa kolki niemowlęcej

Wprawdzie kolka niemowlęca jest łagodnym, samoistnie ustępującym zaburzeniem, jednak wzbudza u rodziców duży niepokój i może mieć negatywny wpływ zarówno na [...]

Postępowanie w kolce niemowlęcej

Ze względu na łagodny charakter kolki niemowlęcej i samoistne ustępowanie tego zaburzenia do 4-5 miesiąca życia większość interwencji ma pomóc rodzicom [...]

Podsumowanie

Kolka niemowlęca jest jednym z najczęstszych problemów zgłaszanych przez rodziców w pierwszych miesiącach życia dziecka. Rozpoznanie tego zaburzenia opiera się na [...]

Do góry