Choroba dłoni, stóp i jamy ustnej o typowym i nietypowym przebiegu

dr n. med. Magdalena Okarska-Napierała

Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

dr n. med. Magdalena Okarska-Napierała

Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym,

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

e-mail: mnapierala@wum.edu.pl

  • Dlaczego nie bostonka? Definicja choroby dłoni, stóp i jamy ustnej (HFMD)
  • Objawy kliniczne i przebieg HFMD u dzieci
  • Diagnostyka, leczenie i profilaktyka HFMD w populacji pediatrycznej

Choroba dłoni, stóp i jamy ustnej (HFMD – hand, foot and mouth disease) jest zespołem klinicznym występującym wskutek zakażenia jednym z kilkunastu serotypów enterowirusów. Infekcja dotyczy przede wszystkim dzieci w wieku do 5-7 roku życia, a szczyt zachorowań przypada na lato i wczesną jesień. HFMD jest na ogół łagodną, samoograniczającą się chorobą wysypkową, która przebiega zazwyczaj pod postacią gorączki z wykwitami pęcherzykowymi w jamie ustnej, na dłoniach oraz na podeszwach stóp. Objawy wycofują się najczęściej w ciągu tygodnia, a leczenie jest wyłącznie objawowe. Zarówno jednak dystrybucja, jak i charakter wykwitów mogą być nietypowe. Wysypka może obejmować: okolicę odbytu i genitaliów, grzbiety rąk i stóp, kostki, nadgarstki, a niekiedy większe obszary skóry kończyn, tułowia i twarzy. Wykwity mogą mieć charakter plamek, grudek oraz wybroczyn. Ponadto chorobie mogą towarzyszyć cechy zajęcia innych układów i narządów, przede wszystkim ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

W niniejszym artykule przedstawione zostaną zarówno typowe, jak i nietypowe prezentacje kliniczne HFMD.

Problemy z nomenklaturą

Z niejasnych przyczyn w Polsce HFMD jest powszechnie nazywana chorobą bostońską lub bostonką. Warto o tym wiedzieć, chociaż nie warto tej nazwy używać, gdyż jest nieprawidłowa. W 1951 roku w Bostonie odnotowano co prawda wśród dzieci ognisko zakażeń wywołanych przez jeden z wirusów ECHO (enteric cytopathogenic human orphan viruses), należących do grupy enterowirusów, jednak wysypka miała postać rumieniowych plam oraz pęcherzyków zlokalizowanych przede wszystkim na tułowiu i nie miała nic wspólnego z HFMD. Pierwsze ognisko HFMD opisano tymczasem w Toronto w 1957 roku, gdzie u chorych wyizolowano wirusa Coxsackie A161. W 2012 roku opublikowano serię przypadków HFMD o nietypowym przebiegu spowodowanych przez wirusa Coxsackie A6. W pracy opisano ośmioro dzieci hospitalizowanych w szpitalu w Bostonie, jednak nie proponowano w związku z tym zmiany nazwy choroby2.

Co ciekawe, enterowirusy wywołują także tzw. chorobę bornholmską. Jej nazwa pochodzi od duńskiej wyspy, na której w 1933 roku wystąpiło ognisko zachorowań. Choroba bornholmska, nazywana także pleurodynią, to bolesne zapalenie mięśni brzucha oraz międzyżebrowych i również nie ma ona żadnego związku z HFMD.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Problemy z nomenklaturą

Z niejasnych przyczyn w Polsce HFMD jest powszechnie nazywana chorobą bostońską lub bostonką. Warto o tym wiedzieć, chociaż nie warto tej [...]

Etiologia i epidemiologia

Choroba dłoni, stóp i jamy ustnej jest wywoływana przez różne enterowirusy i w związku z tym jej obraz kliniczny może być [...]

Patogeneza

Po wniknięciu wirusa dochodzi do jego namnożenia w podśluzówkowej tkance chłonnej jelit, a następnie migracji do okolicznych węzłów chłonnych. Replikacja w [...]

Obraz kliniczny

Po okresie inkubacji, trwającym na ogół 3-5 dni (min. 2, maks. 7 [...]

Powikłania

Choroba dłoni, stóp i jamy ustnej ma na ogół łagodny, samoograniczający się przebieg, a jej najczęstszym powikłaniem jest odwodnienie. Ponadto [...]

Diagnostyka

Dodatkowe badania diagnostyczne na ogół nie są potrzebne. HFMD rozpoznaje się na podstawie charakterystycznego obrazu klinicznego. W 10-15% przypadków choroba objawia [...]

Diagnostyka różnicowa

W ramach diagnostyki różnicowej należy brać pod uwagę:

Leczenie

Brakuje specyficznych leków przeciwwirusowych aktywnych wobec enterowirusów. Leczenie objawowe obejmuje nawadnianie oraz podaż leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych. Dzieci odwodnione, z cechami [...]

Zapobieganie

Higiena rąk oraz mycie i dezynfekcja powierzchni, które miały kontakt z materiałem zakaźnym, redukują ryzyko szerzenia się infekcji. Należy zwrócić uwagę, [...]

Podsumowanie

Choroba dłoni, stóp i jamy ustnej to na ogół łagodna, samoograniczająca się choroba zakaźna wywoływana przez enterowirusy. Charakteryzuje się gorączką oraz [...]

Do góry