• czas pracy powinien być kształtowany tak, aby zapewniać bezpieczeństwo zarówno lekarzowi, jak i pacjentowi,
  • lekarz poza pracą powinien mieć także czas na doskonalenie swoich umiejętności,
  • należy zagwarantować lekarzowi odpowiednią ilość czasu na konieczną regenerację sił.
Do góry