Film DVD - VIII Kongres Akademii po Dyplomie KARDIOLOGIA 27-28 marca 2015 r.

Film DVD - VIII Kongres Akademii po Dyplomie KARDIOLOGIA 27-28 marca 2015 r.

Cena: 280,00 zł

Nakład wyczerpany

Kierownik naukowy Kongresu:
prof. dr hab. med. Zbigniew Gąsior

Prezentowany komplet siedmiu płyt to relacja w formie filmu z VIII Kongresu Kardiologia, który odbył się 27-28 marca 2015 r. w Warszawie. Obejrzenie tego kompletu filmów daje doskonałą okazję powtórzenia i usystematyzowania zdobytej wiedzy wszystkim uczestnikom Kongresu, natomiast dla osób, które nie mogły uczestniczyć w tym spotkaniu, będzie to nieoceniona pomoc w pogłębieniu wiedzy z zakresu kardiologii

DVD 1 SESJA I Najczęstsze błędy

…w leczeniu migotania przedsionków
– prof. dr hab. med. Marek Kuch

…w leczeniu nowymi lekami przeciwzakrzepowymi
– prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk

…w leczeniu niewydolności serca
– prof. dr hab. med. Tomasz Zieliński


DVD 2 SESJA II Jak ja to robię?

Wybrane wykłady z sesji

Kardiowersja
– dr hab. med. Przemysław Mitkowski

Masaż zatoki szyjnej
– dr n. med. Michał Marchel


DVD 3 SESJA III  Wady serca – aktualne zasady postępowania

Niedomykalność aortalna
– prof. dr hab. med. Zbigniew Gąsior

Stenoza aortalna
– prof. nadzw. dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki

Wskazania do TAVI
– prof. dr hab. med. Marcin Demkow


DVD 4 SESJA IV Choroby naczyń

Chromanie przestankowe – co dalej?
– prof. nadzw. dr hab. med. Jacek Wroński

Zwężenie tętnic dogłowowych – kiedy jaka interwencja?
– prof. dr hab. med. Piotr Odrowąż-Pieniążek

Najczęstsze choroby odgałęzień aorty w odcinku piersiowym – przypadki
– dr hab. med. Wacław Kuczmik


DVD 5 SESJA V Praktyczne problemy codziennej praktyki

Wybrane wykłady z sesji

Tachyarytmie – kiedy kardiowersja, a kiedy farmakoterapia?
– prof. nadzw. dr hab. med. Mariusz Pytkowski

Wskazania do pogłębionej diagnostyki omdlenia
– prof. dr hab. med. Jacek Gajek


DVD 6 SESJA VI 20 pytań do…

…prof. Andrzeja Januszewicza o problemy w leczeniu nadciśnienia tętniczego

…prof. Jacka Różańskiego o leczenie pacjentów z wadami wielozastawkowymi

…prof. Tomasza Grodzickiego o rozpoznawanie i leczenie chorób układu krążenia u osób w podeszłym wieku


DVD 7 SESJA VII Kardiologia interdyscyplinarna

Jak leczyć kardiomiopatię cukrzycową?
– dr hab. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk

Obliteracja uszka lewego przedsionka w zapobieganiu udarom mózgu
– dr n. med. Piotr Pysz

Konsekwencje prawne nieudzielenia informacji po rozpoznaniu przewlekłej niewydolności serca
– dr n. med. Radosław Tymiński, radca prawny

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty