Wielka Interna Pulmonologia, Część II

Redaktor naukowy:
Prof. dr hab. n. med. Adam Antczak
Rok wydania:
2020
Wydawnictwo:
Medical Tribune Polska
Oprawa:
twarda
Objętość:
540
Wymiary:
210x297 mm
Specjalizacja:
Pulmonologia, Choroby wewnętrzne
 • Opis

  Książka polecana dla lekarzy specjalizujących się w pulmonologii, przygotowujących się do specjalizacji, lekarzy praktykujących w placówkach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, specjalistów medycyny rodzinnej, a także dla studentów.
  O publikacji:

  - 13 kompleksowo zaktualizowanych rozdziałów (napisanych od nowa) m.in.: Astma oskrzelowa, POChP, Badanie czynności układu oddechowego, Niewydolność oddychania, Zakażenia wirusowe

  - Dwa nowe rozdziały: Zespół wątrobowo-płucny, Zespół nerkowo-płucny

  - Zawiera nowe wytyczne, nowe metody leczenia, aktualne zasady farmakoterapii

  - W opracowaniu uwzględniono Nowe standardy terapii astmy – GINA 2019

  - Rozdział Diagnostyka radiologiczna chorób dróg oddechowych i innych wybranych chorób klatki piersiowej wzbogacony o wiele nowych rycin ułatwiających postępowanie diagnostyczne

  - Nowe metody diagnostyki obrazowej

  - Podręcznik przygotowany przez najlepszych polskich specjalistów z zakresu pulmonologii

 • Spis treści

  3 Zaburzenia regulacji oddychania

  3 Wprowadzenie do zaburzeń regulacji oddychania – Piotr Jan Nowak, Maciej Król, Dariusz Nowak

  11 Zespoły hipowentylacji – Piotr Białasiewicz, Dariusz Nowak

  16 Zespoły hiperwentylacji – Robert Stolarek, Dariusz Nowak

  21 Obturacyjny bezdech podczas snu – Robert Pływaczewski

  34 Zespół ośrodkowego bezdechu w czasie snu i oddychanie okresowe – Robert Pływaczewski

  43 Niewydolność oddechowa

  43 Niewydolność oddychania – Tadeusz Przybyłowski

  53 Ostra niewydolność oddychania – Tadeusz Przybyłowski

  57 Tlenoterapia i nieinwazyjne wspomaganie wentylacji – Tadeusz Przybyłowski

  69 Przewlekła niewydolność oddychania – Tadeusz Przybyłowski

  73 Choroby obturacyjne

  73 Przewlekła obturacyjna choroba płuc – Adam Antczak, Agnieszka Nielepkowicz-Goździńska, Michał Poznański, Damian Tworek

  93 Choroby współistniejące i ogólnoustrojowe następstwa POChP – Tadeusz Przybyłowski

  101 Astma oskrzelowa – Maciej Kupczyk, Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna, Andrzej M. Fal, Marek Kulus, Paweł Górski

  159 Mukowiscydoza – Henryk Mazurek

  191 Rozstrzenie oskrzeli – Jadwiga Kroczyńska-Bednarek

  207 Laryngospazm i dysfunkcja strun głosowych – Andrzej M. Fal

  209 Niealergiczne zapalenie błony śluzowej nosa – Andrzej M. Fal

  213 Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa – Andrzej M. Fal

  216 Rhinosinusitis – Andrzej M. Fal

  221 Inne choroby układu oddechowego powodujące obturację – Wojciech Piotrowski

  231 Choroby naczyń płucnych

  231 Zatorowość płucna – Maciej Kostrubiec, Piotr Pruszczyk

  245 Nadciśnienie płucne – Anna Dobosiewicz, Michał Piłka, Adam Torbicki

  260 Układowe zapalenia naczyń w chorobach płuc – Tadeusz Pietras

  266 Malformacje tętniczo-żylne i inne wrodzone choroby naczyń płucnych – Mirosław Topol

  271 Serce płucne – Tadeusz Przybyłowski

  287 Choroby śródmiąższowe płuc

  287 Strategia diagnostyczna i terapeutyczna w chorobach śródmiąższowych – Dariusz Ziora

  298 Samoistne śródmiąższowe zapalenia płuc i zapalenia oskrzelików – Dariusz Ziora

  312 Sarkoidoza – Wojciech J. Piotrowski

  334 Płucna proteinoza pęcherzykowa – Elżbieta Radzikowska

  340 Rozlane krwawienia do światła pęcherzyków płucnych – Dariusz Ziora

  345 Rzadkie choroby śródmiąższowe płuc – Elżbieta Radzikowska

  353 Eozynofilowe choroby płuc – Maciej Ciebiada, Tomasz Kmiecik

  365 Limfangioleiomiomatoza – Elżbieta Radzikowska

  371 Zmiany płucne w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej – Agnieszka Nielepkowicz-Goździńska, Adam Antczak

  387 Choroby zawodowe i środowiskowe

  387 Astma zawodowa – Cezary Pałczyński

  393 Choroby zawodowe układu oddechowego wywołane przez pył – Kazimierz Marek

  419 Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych – Elżbieta Radzikowska

  427 Wpływ zanieczyszczenia środowiska na zdrowie – Anna Krakowiak

  431 Wpływ przebywania na dużych wysokościach – Piotr Boros

  437 Ostre uszkodzenia płuc spowodowane substancjami toksycznymi – Anna Krakowiak

  443 Medycyna nurkowa – Arkadiusz Rotkiewicz

  450 Jatrogenne choroby płuc – Jan Marek Słomiński

  457 Inne ważne zagadnienia pulmonologiczne

  457 Płuca w chorobach innych narządów i układów – Maciej Ciebiada, Sebastian Majewski

  469 Leczenie przewlekłej niewydolności oddechowej u schyłku życia – Katarzyna Broczek

  476 Rehabilitacja pacjentów z chorobą płuc – Ewa Jassem, Marek Niedoszytko

  481 Transplantacja płuc – Dariusz Jastrzębski, Marek Ochman, Mirosław Nęcki

  500 Zwalczanie nałogu palenia tytoniu – Dorota Górecka

  505 Zespół wątrobowo-płucny – Rafał Krenke, Marta Maskey-Warzęchowska

  510 Zespół płucno-nerkowy – Marta Maskey-Warzęchowska, Rafał Krenke

  514 Histiocytoza z komórek Langerhansa – Elżbieta Radzikowska

Książka polecana dla lekarzy specjalizujących się w pulmonologii, przygotowujących się do specjalizacji, lekarzy praktykujących w placówkach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, specjalistów medycyny rodzinnej, a także dla studentów.
O publikacji:

- 13 kompleksowo zaktualizowanych rozdziałów (napisanych od nowa) m.in.: Astma oskrzelowa, POChP, Badanie czynności układu oddechowego, Niewydolność oddychania, Zakażenia wirusowe

- Dwa nowe rozdziały: Zespół wątrobowo-płucny, Zespół nerkowo-płucny

- Zawiera nowe wytyczne, nowe metody leczenia, aktualne zasady farmakoterapii

- W opracowaniu uwzględniono Nowe standardy terapii astmy – GINA 2019

- Rozdział Diagnostyka radiologiczna chorób dróg oddechowych i innych wybranych chorób klatki piersiowej wzbogacony o wiele nowych rycin ułatwiających postępowanie diagnostyczne

- Nowe metody diagnostyki obrazowej

- Podręcznik przygotowany przez najlepszych polskich specjalistów z zakresu pulmonologii

3 Zaburzenia regulacji oddychania

3 Wprowadzenie do zaburzeń regulacji oddychania – Piotr Jan Nowak, Maciej Król, Dariusz Nowak

11 Zespoły hipowentylacji – Piotr Białasiewicz, Dariusz Nowak

16 Zespoły hiperwentylacji – Robert Stolarek, Dariusz Nowak

21 Obturacyjny bezdech podczas snu – Robert Pływaczewski

34 Zespół ośrodkowego bezdechu w czasie snu i oddychanie okresowe – Robert Pływaczewski

43 Niewydolność oddechowa

43 Niewydolność oddychania – Tadeusz Przybyłowski

53 Ostra niewydolność oddychania – Tadeusz Przybyłowski

57 Tlenoterapia i nieinwazyjne wspomaganie wentylacji – Tadeusz Przybyłowski

69 Przewlekła niewydolność oddychania – Tadeusz Przybyłowski

73 Choroby obturacyjne

73 Przewlekła obturacyjna choroba płuc – Adam Antczak, Agnieszka Nielepkowicz-Goździńska, Michał Poznański, Damian Tworek

93 Choroby współistniejące i ogólnoustrojowe następstwa POChP – Tadeusz Przybyłowski

101 Astma oskrzelowa – Maciej Kupczyk, Izabela Kupryś-Lipińska, Piotr Kuna, Andrzej M. Fal, Marek Kulus, Paweł Górski

159 Mukowiscydoza – Henryk Mazurek

191 Rozstrzenie oskrzeli – Jadwiga Kroczyńska-Bednarek

207 Laryngospazm i dysfunkcja strun głosowych – Andrzej M. Fal

209 Niealergiczne zapalenie błony śluzowej nosa – Andrzej M. Fal

213 Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa – Andrzej M. Fal

216 Rhinosinusitis – Andrzej M. Fal

221 Inne choroby układu oddechowego powodujące obturację – Wojciech Piotrowski

231 Choroby naczyń płucnych

231 Zatorowość płucna – Maciej Kostrubiec, Piotr Pruszczyk

245 Nadciśnienie płucne – Anna Dobosiewicz, Michał Piłka, Adam Torbicki

260 Układowe zapalenia naczyń w chorobach płuc – Tadeusz Pietras

266 Malformacje tętniczo-żylne i inne wrodzone choroby naczyń płucnych – Mirosław Topol

271 Serce płucne – Tadeusz Przybyłowski

287 Choroby śródmiąższowe płuc

287 Strategia diagnostyczna i terapeutyczna w chorobach śródmiąższowych – Dariusz Ziora

298 Samoistne śródmiąższowe zapalenia płuc i zapalenia oskrzelików – Dariusz Ziora

312 Sarkoidoza – Wojciech J. Piotrowski

334 Płucna proteinoza pęcherzykowa – Elżbieta Radzikowska

340 Rozlane krwawienia do światła pęcherzyków płucnych – Dariusz Ziora

345 Rzadkie choroby śródmiąższowe płuc – Elżbieta Radzikowska

353 Eozynofilowe choroby płuc – Maciej Ciebiada, Tomasz Kmiecik

365 Limfangioleiomiomatoza – Elżbieta Radzikowska

371 Zmiany płucne w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej – Agnieszka Nielepkowicz-Goździńska, Adam Antczak

387 Choroby zawodowe i środowiskowe

387 Astma zawodowa – Cezary Pałczyński

393 Choroby zawodowe układu oddechowego wywołane przez pył – Kazimierz Marek

419 Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych – Elżbieta Radzikowska

427 Wpływ zanieczyszczenia środowiska na zdrowie – Anna Krakowiak

431 Wpływ przebywania na dużych wysokościach – Piotr Boros

437 Ostre uszkodzenia płuc spowodowane substancjami toksycznymi – Anna Krakowiak

443 Medycyna nurkowa – Arkadiusz Rotkiewicz

450 Jatrogenne choroby płuc – Jan Marek Słomiński

457 Inne ważne zagadnienia pulmonologiczne

457 Płuca w chorobach innych narządów i układów – Maciej Ciebiada, Sebastian Majewski

469 Leczenie przewlekłej niewydolności oddechowej u schyłku życia – Katarzyna Broczek

476 Rehabilitacja pacjentów z chorobą płuc – Ewa Jassem, Marek Niedoszytko

481 Transplantacja płuc – Dariusz Jastrzębski, Marek Ochman, Mirosław Nęcki

500 Zwalczanie nałogu palenia tytoniu – Dorota Górecka

505 Zespół wątrobowo-płucny – Rafał Krenke, Marta Maskey-Warzęchowska

510 Zespół płucno-nerkowy – Marta Maskey-Warzęchowska, Rafał Krenke

514 Histiocytoza z komórek Langerhansa – Elżbieta Radzikowska

Wielka Interna Pulmonologia, Część II

149,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: