Psychiatria interdyscyplinarna – przypadki kliniczne

Redaktor naukowy:
dr hab. n. med. Małgorzata Urban-Kowalczyk, prof. UM
Rok wydania:
2024
Oprawa:
Miękka
Objętość:
312
Wymiary:
127x193 mm
Specjalizacja:
Medycyna rodzinna, Onkologia, Geriatria, Pediatria, Psychiatria
 • Opis

  Inspiracją do przygotowania niniejszej monografii stała się codzienna praca kliniczna z pacjentami, których objawy i przebieg choroby nie były do końca podręcznikowe. Takie przypadki stanowią zawsze wyzwanie dla zespołu terapeutycznego, motywują do poszerzania wiedzy i umożliwiają zyskanie kolejnych doświadczeń zawodowych, a niejednokrotnie także satysfakcji z rozwiązania zagadki medycznej.

  Psychiatria, na szczęście, coraz częściej jest postrzegana jako nauka przede wszystkim biologiczna. Wraz z coraz większą specjalizacją medycyny powoduje to, że zarówno psychiatrzy, jak i lekarze innych specjalności oczekują kooperacji w zakresie diagnostyki oraz leczenia zaburzeń łączących problematykę psychiatryczną i somatyczną.

  W książce przedstawiono głównie opisy chorób, które manifestowały się przede wszystkim objawami psychopatologicznymi, i pozornie to psychiatra był właściwym specjalistą mającym prowadzić ich leczenie. W praktyce jednak okazywało się, że podłoże somatogenne jest co najmniej tak samo istotne jak psychiatryczne, a czasem stanowiło ono wręcz jedyną etiologię zaburzeń psychicznych, które ustępowały całkowicie po ustabilizowaniu stanu somatycznego. Oddzielną sekcję poświęcono problematyce zaburzeń psychicznych u pacjentek w okresie ciąży i poporodowym, kiedy to poważne zaburzenia psychiczne wymagają intensywnej współpracy psychiatry i położnika.

  Opisy przypadków do książki przygotowali doświadczeni specjaliści medycyny somatycznej oraz psychiatrii, którzy w codziennej praktyce niejednokrotnie współpracują ze sobą w diagnostyce i leczeniu interdyscyplinarnych pacjentów.

   

  Zalety publikacji:

  opisy 30 przypadków klinicznych z pogranicza psychiatrii i chorób somatycznych; pacjentów, których objawy i przebieg choroby nie były do końca „książkowe”

  • przedstawione przypadki uczą kooperacji pomiędzy lekarzami różnych specjalności w zakresie diagnostyki i leczenia zaburzeń łączących problematykę psychiatryczną i somatyczną

  • rozdziały napisane wg schematu ułatwiającego ustalenie prawidłowego rozpoznania: opis przypadku, diagnoza wstępna, rozważana diagnostyka różnicowa, postępowanie diagnostyczne/badania dodatkowe z najistotniejszymi wynikami, diagnoza, postępowanie terapeutyczne i efekty terapeutyczne, komentarze i wskazówki kliniczne

 • Spis treści

  1. Zaburzenia funkcji poznawczych

  • Powikłania neuropsychiatryczne po samobójczym zatruciu insuliną u pacjentki z psychozą - Magdalena Kasjaniuk

  • Objawy psychopatologiczne u pacjenta po nagłym zatrzymaniu krążenia z licznymi jego powikłaniami - Marta Zaik-Myślińska, Waldemar Machała

  • Szybka zmiana obrazu klinicznego zaburzeń psychicznych u pacjenta z zapaleniem mózgu - Marta Rechenek-Białkowska, Małgorzata Urban-Kowalczyk, Magdalena Stasiak

  • Zespół otępienny o bardzo szybkim przebiegu - Marta Zaik-Myślińska

  • Ostre zaburzenia funkcji poznawczych związane z infekcją COVID-19 - Magdalena Kasjaniuk

  2. Zaburzenia psychotyczne

  • Nietypowy obraz kliniczny i przebieg psychozy konwersyjnej - Magdalena Kasjaniuk

  • Pierwszy epizod katatonii - Adam Wysokiński

  • Objawy psychotyczne przypominające schizofrenię u pacjentki z chorobą Huntingtona - Magdalena Kasjaniuk, Małgorzata Urban-Kowalczyk

  • Nietypowa psychoza, która ujawniła się w trakcie leczenia ciężkiej nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa - Marta Zaik-Myślińska, Magdalena Stasiak, Małgorzata Urban-Kowalczyk

  • Objawy psychiatryczne w przebiegu leczenia zaawansowanej choroby Parkinsona - Andrzej Bogucki, Marta Zaik-Myślińska, Małgorzata Urban-Kowalczyk, Agata Gajos

  3. Zaburzenia afektywne

  • Lekooporna depresja u pacjenta z obturacyjnym bezdechem podczas snu - Anna Antosik-Wójcińska

  • Nawracająca duszność w przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - Katarzyna Królak-Nowak, Damian Tworek

  • Zaburzenia nastroju w przebiegu nadczynności przytarczyc - Magdalena Stasiak

  • Lekooporna depresja u pacjentki z pierwotnym rakiem wątroby - Małgorzata Urban-Kowalczyk

  4. Zaburzenia lękowe i nerwicowe

  • Zespół Gansera o nietypowym obrazie klinicznym - Marta Rechenek-Białkowska, Małgorzata Dzienniak, Małgorzata Urban-Kowalczyk

  • Zaburzenia psychiczne u pacjentki ze stwardnieniem guzowatym - Magdalena Kasjaniuk

  • Przewlekła, oporna na leczenie dermatoza, o nieustalonej etiologii - Anna Zalewska-Janowska, Dominik Strzelecki, Małgorzata Urban-Kowalczyk

  5. Zaburzenia zachowania i zaburzenia świadomości

  • Zaburzenia świadomości nałożone na zespół otępienny u pacjentki z chorobą nerek leczoną zachowawczo - Joanna Wilimborek, Anna Zawiasa-Bryszewska, Ilona Kurnatowska

  • Zaburzenia świadomości u chorego we wczesnym okresie po przeszczepieniu nerki - Anna Zawiasa-Bryszewska, Joanna Wilimborek, Ilona Kurnatowska

  • Objawy psychopatologiczne spowodowane zatruciem alfakalcydolem - Magdalena Stasiak

  • Ostre powikłania neuropsychiatryczne u pacjentki uzależnionej od opiatów i benzodiazepin - Marta Rechenek-Białkowska

  6. Psychiatria dzieci i młodzieży

  • Objawy neurologiczne w prodromalnym okresie pierwszego epizodu psychotycznego - Małgorzata Janas-Kozik, Krzysztof Maria Wilczyński

  • Napady rzekomopadaczkowe czy narkolepsja? - Małgorzata Janas-Kozik, Krzysztof Maria Wilczyński

  • Przewlekły kaszel jako manifestacja zespołu Gilles’a de la Tourette’a - Małgorzata Janas-Kozik, Krzysztof Maria Wilczyński

  • Późne objawy psychiatryczne PANDAS - Marta Rechenek-Białkowska

  7. Zaburzenia psychiczne związane z okresem ciąży i porodu

  • Elektroterapia u pacjentki w ciąży z depresją psychotyczną - Magdalena Kasjaniuk, Małgorzata Urban-Kowalczyk, Piotr Sieroszewski

  • Leczenie depresji psychotycznej w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej u pacjentki z ciążą powikłaną - Marta Rechenek-Białkowska, Małgorzata Urban-Kowalczyk, Tomasz Rudecki, Piotr Sieroszewski

  • Leczenie depresji psychotycznej i powikłań neuropsychiatrycznych u pacjentki po ciężkiej próbie samobójczej podjętej w zaawansowanej ciąży - Małgorzata Urban-Kowalczyk, Waldemar Machała

  • Pierwszy epizod psychotyczny - Radosław Magierski

  • Objawy dysmorfofobii jako początkowa manifestacja pierwszego epizodu schizofrenii u pacjentki w ciąży - Marta Zaik-Myślińska

Inspiracją do przygotowania niniejszej monografii stała się codzienna praca kliniczna z pacjentami, których objawy i przebieg choroby nie były do końca podręcznikowe. Takie przypadki stanowią zawsze wyzwanie dla zespołu terapeutycznego, motywują do poszerzania wiedzy i umożliwiają zyskanie kolejnych doświadczeń zawodowych, a niejednokrotnie także satysfakcji z rozwiązania zagadki medycznej.

Psychiatria, na szczęście, coraz częściej jest postrzegana jako nauka przede wszystkim biologiczna. Wraz z coraz większą specjalizacją medycyny powoduje to, że zarówno psychiatrzy, jak i lekarze innych specjalności oczekują kooperacji w zakresie diagnostyki oraz leczenia zaburzeń łączących problematykę psychiatryczną i somatyczną.

W książce przedstawiono głównie opisy chorób, które manifestowały się przede wszystkim objawami psychopatologicznymi, i pozornie to psychiatra był właściwym specjalistą mającym prowadzić ich leczenie. W praktyce jednak okazywało się, że podłoże somatogenne jest co najmniej tak samo istotne jak psychiatryczne, a czasem stanowiło ono wręcz jedyną etiologię zaburzeń psychicznych, które ustępowały całkowicie po ustabilizowaniu stanu somatycznego. Oddzielną sekcję poświęcono problematyce zaburzeń psychicznych u pacjentek w okresie ciąży i poporodowym, kiedy to poważne zaburzenia psychiczne wymagają intensywnej współpracy psychiatry i położnika.

Opisy przypadków do książki przygotowali doświadczeni specjaliści medycyny somatycznej oraz psychiatrii, którzy w codziennej praktyce niejednokrotnie współpracują ze sobą w diagnostyce i leczeniu interdyscyplinarnych pacjentów.

 

Zalety publikacji:

opisy 30 przypadków klinicznych z pogranicza psychiatrii i chorób somatycznych; pacjentów, których objawy i przebieg choroby nie były do końca „książkowe”

• przedstawione przypadki uczą kooperacji pomiędzy lekarzami różnych specjalności w zakresie diagnostyki i leczenia zaburzeń łączących problematykę psychiatryczną i somatyczną

• rozdziały napisane wg schematu ułatwiającego ustalenie prawidłowego rozpoznania: opis przypadku, diagnoza wstępna, rozważana diagnostyka różnicowa, postępowanie diagnostyczne/badania dodatkowe z najistotniejszymi wynikami, diagnoza, postępowanie terapeutyczne i efekty terapeutyczne, komentarze i wskazówki kliniczne

1. Zaburzenia funkcji poznawczych

• Powikłania neuropsychiatryczne po samobójczym zatruciu insuliną u pacjentki z psychozą - Magdalena Kasjaniuk

• Objawy psychopatologiczne u pacjenta po nagłym zatrzymaniu krążenia z licznymi jego powikłaniami - Marta Zaik-Myślińska, Waldemar Machała

• Szybka zmiana obrazu klinicznego zaburzeń psychicznych u pacjenta z zapaleniem mózgu - Marta Rechenek-Białkowska, Małgorzata Urban-Kowalczyk, Magdalena Stasiak

• Zespół otępienny o bardzo szybkim przebiegu - Marta Zaik-Myślińska

• Ostre zaburzenia funkcji poznawczych związane z infekcją COVID-19 - Magdalena Kasjaniuk

2. Zaburzenia psychotyczne

• Nietypowy obraz kliniczny i przebieg psychozy konwersyjnej - Magdalena Kasjaniuk

• Pierwszy epizod katatonii - Adam Wysokiński

• Objawy psychotyczne przypominające schizofrenię u pacjentki z chorobą Huntingtona - Magdalena Kasjaniuk, Małgorzata Urban-Kowalczyk

• Nietypowa psychoza, która ujawniła się w trakcie leczenia ciężkiej nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa - Marta Zaik-Myślińska, Magdalena Stasiak, Małgorzata Urban-Kowalczyk

• Objawy psychiatryczne w przebiegu leczenia zaawansowanej choroby Parkinsona - Andrzej Bogucki, Marta Zaik-Myślińska, Małgorzata Urban-Kowalczyk, Agata Gajos

3. Zaburzenia afektywne

• Lekooporna depresja u pacjenta z obturacyjnym bezdechem podczas snu - Anna Antosik-Wójcińska

• Nawracająca duszność w przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - Katarzyna Królak-Nowak, Damian Tworek

• Zaburzenia nastroju w przebiegu nadczynności przytarczyc - Magdalena Stasiak

• Lekooporna depresja u pacjentki z pierwotnym rakiem wątroby - Małgorzata Urban-Kowalczyk

4. Zaburzenia lękowe i nerwicowe

• Zespół Gansera o nietypowym obrazie klinicznym - Marta Rechenek-Białkowska, Małgorzata Dzienniak, Małgorzata Urban-Kowalczyk

• Zaburzenia psychiczne u pacjentki ze stwardnieniem guzowatym - Magdalena Kasjaniuk

• Przewlekła, oporna na leczenie dermatoza, o nieustalonej etiologii - Anna Zalewska-Janowska, Dominik Strzelecki, Małgorzata Urban-Kowalczyk

5. Zaburzenia zachowania i zaburzenia świadomości

• Zaburzenia świadomości nałożone na zespół otępienny u pacjentki z chorobą nerek leczoną zachowawczo - Joanna Wilimborek, Anna Zawiasa-Bryszewska, Ilona Kurnatowska

• Zaburzenia świadomości u chorego we wczesnym okresie po przeszczepieniu nerki - Anna Zawiasa-Bryszewska, Joanna Wilimborek, Ilona Kurnatowska

• Objawy psychopatologiczne spowodowane zatruciem alfakalcydolem - Magdalena Stasiak

• Ostre powikłania neuropsychiatryczne u pacjentki uzależnionej od opiatów i benzodiazepin - Marta Rechenek-Białkowska

6. Psychiatria dzieci i młodzieży

• Objawy neurologiczne w prodromalnym okresie pierwszego epizodu psychotycznego - Małgorzata Janas-Kozik, Krzysztof Maria Wilczyński

• Napady rzekomopadaczkowe czy narkolepsja? - Małgorzata Janas-Kozik, Krzysztof Maria Wilczyński

• Przewlekły kaszel jako manifestacja zespołu Gilles’a de la Tourette’a - Małgorzata Janas-Kozik, Krzysztof Maria Wilczyński

• Późne objawy psychiatryczne PANDAS - Marta Rechenek-Białkowska

7. Zaburzenia psychiczne związane z okresem ciąży i porodu

• Elektroterapia u pacjentki w ciąży z depresją psychotyczną - Magdalena Kasjaniuk, Małgorzata Urban-Kowalczyk, Piotr Sieroszewski

• Leczenie depresji psychotycznej w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej u pacjentki z ciążą powikłaną - Marta Rechenek-Białkowska, Małgorzata Urban-Kowalczyk, Tomasz Rudecki, Piotr Sieroszewski

• Leczenie depresji psychotycznej i powikłań neuropsychiatrycznych u pacjentki po ciężkiej próbie samobójczej podjętej w zaawansowanej ciąży - Małgorzata Urban-Kowalczyk, Waldemar Machała

• Pierwszy epizod psychotyczny - Radosław Magierski

• Objawy dysmorfofobii jako początkowa manifestacja pierwszego epizodu schizofrenii u pacjentki w ciąży - Marta Zaik-Myślińska

Psychiatria interdyscyplinarna – przypadki kliniczne

69,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: