Neurologia TOM I

Neurologia TOM I

Cena: 160,00 zł

Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 190,00 zł
Nakład wyczerpany

redakcja naukowa:
prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

Oprawa: twarda
Objętość: 368 str.
Wymiary: 217x304 mm

Obowiązujący podręcznik do specjalizacji z neurologii, przygotowany z myślą o:

- przyszłych i obecnych lekarzach specjalizujących się w tej dziedzinie medycyny,
- lekarzach innych specjalności zainteresowanych neurologią

Neurologia tom I przedstawia:
- współczesne zagadnienia neurologii klinicznej,
- opisy chorób, z jakimi można się spotkać w codziennej praktyce,
- metody postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. 

Szeroko omówiono tu zwłaszcza nowoczesną diagnostykę na podstawie objawów przedmiotowych i podmiotowych z uwzględnieniem badań biochemicznych i neuroobrazowych. Diagnostyka i leczenie opisane są w zgodzie z obowiązującymi wytycznymi, popartymi wiedzą i doświadczeniem polskich neurologów praktyków.

Zobacz przykładowy PDF
 

Pierwsza publikacja na rynku będąca wyłącznym zbiorem wiedzy i doświadczeń polskich neurologów klinicystów. Wcześniejsze opracowania bazowały w dużej mierze na tłumaczeniach podręczników obcojęzycznych.

Wprowadzenie
Historia neurologii w zarysie  - Teofan M. Domżał

Anatomia czynnościowa układu nerwowego
Podstawowe informacje o morfologii i fizjologii układu nerwowego - Jan Kochanowski, Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska
Czynności układu nerwowego i ich zaburzenia  - Jan Kochanowski, Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska, Jakub Stolarski, Natalia Lubina-Dąbrowska

Diagnostyka topograficzna układu nerwowego
Wprowadzenie do diagnostyki topograficznej układu nerwowego - Jan Kochanowski, Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska
Obwodowy układ nerwowy -  Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska, Jan Kochanowski
Ośrodkowy układ nerwowy – Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska, Jan Kochanowski
Opony mózgowe i płyn mózgowo-rdzeniowy – Jan Kochanowski, Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska

Badania w neurologii
Badanie neurologiczne  - Teofan M. Domżał
Badanie neuropsychologiczne  - Renata Anna Piusińska-Macoch
Badania obrazowe w neurologii  - Romana Bogusławska-Walecka, Krzysztof Brzozowski, Ewa Skrobowska
Badania ultrasonograficzne w neurologii  - Joanna Wojczal
Badania elektrofizjologiczne  - Kazimierz Tomczykiewicz, Grażyna Tacikowska, Maciej Rzeski, Piotr Nadratowski
Nieradiologiczne badania inwazyjne  - Dariusz Adamek
Interpretacja i znaczenie badań laboratoryjnych w diagnostyce i monitorowaniu chorób układu nerwowego  - Sławomir Michalak
Badania mikrobiologiczne w neurologii  - Kamila Duniec
Badania genetyczne w neurologii  - Anna Sułek, Jacek Zaremba
Badania z zakresu medycyny nuklearnej w diagnostyce chorób neurologicznych  - Leszek Królicki, Maciej Jakuciński, Joanna Mączewska
Atlas badań EEG – Krystyna Niedzielska
Indeks 

„Przedstawiamy Państwu nowy podręcznik neurologii klinicznej. Omawiamy w nim jednostki chorobowe, z którymi spotykamy się w naszej codziennej praktyce. Książka przeznaczona jest dla lekarzy specjalizujących się w tej dziedzinie medycyny oraz lekarzy innych specjalności, a także dla studentów. W ostatnich latach na rynku wydawniczym dostępne były głównie tłumaczenia podręczników obcojęzycznych. Istniała zatem potrzeba przygotowania książki opartej na wiedzy i doświadczeniu polskich neurologów. Podstawowym przesłaniem przy jej tworzeniu było dostarczenie Czytelnikowi najnowszych wiadomości z zakresu neurologii klinicznej.
Układ książki pozwala zarówno na stopniowe zdobywanie wiedzy, jak i na szybkie odnalezienie interesującego zagadnienia. Szeroko omawiamy nowoczesną diagnostykę na podstawie objawów podmiotowych i przedmiotowych oraz badań biochemicznych i neuroobrazowych.
Dysponujemy obecnie wieloma nowoczesnymi metodami diagnostycznymi pozwalającymi na wczesne i skuteczniejsze niż kiedyś leczenie. Zagadnienia te przedstawiamy zgodnie z najnowszą wiedzą.(…) Podręcznik, który oddajemy do Państwa rąk, jest dziełem zbiorowym. W zespole autorów znaleźli się uznani
i doświadczeni specjaliści.”

prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty