Nefrologia - wydanie II

Nefrologia - wydanie II

Cena: 149,00 zł

Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 189,00 zł

Pod redakcją:
prof. Michała Myśliwca

Oprawa:
twarda
Objętość:
512 str.
Wymiary:
304x217 mm

Jedyny na rynku tak obszerny podręcznik przygotowany w sposób, który ułatwia uczenie i nie rodzi konieczności straty czasu na wyszukiwanie ważnych i przydatnych informacji. Kompletne opracowanie, z uwzględnieniem najnowszych odkryć naukowych i wytycznych postępowania. Wydanie poszerzone i uzupełnione o nowe jednostki chorobowe.

WIADOMOŚCI PODSTAWOWE


• Budowa i czynność nerek
Andrzej Rydzewski

• Ocena czynności nerek
Kazimierz Ciechanowski

• Metody obrazowania nerek
Piotr Palczewski, Marek Gołębiowski


ZABURZENIA GOSPODARKI WODNO-ELEKTROLITOWEJ

• Hiponatremia
Andrzej Więcek, Teresa Nieszporek

• Hipernatremia
Andrzej Więcek, Teresa Nieszporek

• Zaburzenia gospodarki potasowej
Andrzej Więcek, Teresa Nieszporek

• Zaburzenia gospodarki wapniowej 
Jerzy Chudek, Andrzej Więcek

• Zaburzenia gospodarki fosforanowej 
Jerzy Chudek, Andrzej Więcek

• Zaburzenia gospodarki magnezowej
Jerzy Chudek, Andrzej Więcek

• Obrzęki i leczenie diuretykami
Michał Myśliwiec


ZABURZENIA GOSPODARKI KWASOWO-ZASADOWEJ

• Patofizjologia zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej i strategia postępowania
Andrzej Brymora, Jacek Manitius

• Kwasica metaboliczna
Beata Sulikowska, Jacek Manitius

• Zasadowica metaboliczna
Magdalena Grajewska, Jacek Manitius

• Kwasica oddechowa
Paweł Stróżecki, Jacek Manitius

• Zasadowica oddechowa
Rafał Donderski, Jacek Manitius


GLOMERULOPATIE

• Zespoły kliniczne w przebiegu kłębuszkowych zapaleń nerek
Marian Klinger, Hanna Augustyniak-Bartosik

• Biopsja nerki
Małgorzata Helena Wągrowska-Danilewicz

• Podział glomerulopatii
Zbigniew Hruby

• Pierwotne kłębuszkowe zapalenia nerek
Zbigniew Hruby


NERKI W CHOROBACH INNYCH NARZĄDÓW i CHOROBACH UKŁADOWYCH

• Nerki w układowych zapaleniach naczyń 
Marian Klinger, Dorota Kamińska

• Nerki w toczniu rumieniowatym układowym
Andrzej Oko, Stanisław Czekalski

• Cukrzycowa choroba nerek
Stanisław Czekalski, Andrzej Oko

• Dysproteinemie
Beata Naumnik, Michał Myśliwiec

• Amyloidoza nerek 
Beata Naumnik, Michał Myśliwiec

• Mikroangiopatia zakrzepowa 
Michał Myśliwiec

• Nerki w zakażeniu HIV
Jacek Borawski

• Nerki w niewydolności serca 
Piotr Rozentryt, Lech Poloński

• Nerki w chorobach wątroby
Dominika Dęborska-Materkowska, Magdalena Durlik


OSTRE USZKODZENIE NEREK

• Ostre uszkodzenie nerek 
Tomasz Hryszko, Michał Myśliwiec


WRODZONE CHOROBY NEREK

• Wrodzone choroby nerek
Andrzej Książek, Wojciech Załuska


NEFROPATIE CEWKOWO-ŚRÓDMIĄŻSZOWE

• Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
Michał Nowicki, Magdalena Szklarek-Kubicka

• Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
Michał Nowicki, Anna Zawiasa-Bryszewska

• Martwica brodawek nerkowych
Michał Nowicki, Anna Masajtis-Zagajewska

• Zaburzenia czynności cewek nerkowych
Marcin Tkaczyk, Michał Nowicki


CHOROBY DRÓG MOCZOWYCH

• Uropatia zaporowa
Szymon Brzósko, Michał Myśliwiec

• Odpływ pęcherzowo-moczowodowy i nefropatia odpływowa
Mieczysław Litwin

• Kamica moczowa
Szymon Brzósko, Michał Myśliwiec

• Zakażenia układu moczowego
Jan Duława


PRZEWLEKŁA CHOROBA NEREK

• Podstawowe wiadomości na temat przewlekłej choroby nerek 
Przemysław Rutkowski, Bolesław Rutkowski

• Diagnostyka przewlekłej choroby nerek
Ewa Król, Bolesław Rutkowski

• Ogólne zasady postępowania w przewlekłej chorobie nerek 
Leszek Tylicki, Bolesław Rutkowski

• Powikłania mineralne i kostne przewlekłej choroby nerek
Bogdan Biedunkiewicz, Bolesław Rutkowski

• Choroby sercowo-naczyniowe w przewlekłej chorobie nerek
Tomasz Pasierski

• Układ krwiotwórczy w przewlekłej chorobie nerek
Alicja Dębska-Ślizień, Bolesław Rutkowski

• Zaburzenia endokrynne w przewlekłej chorobie nerek
Michał Chmielewski, Bolesław Rutkowski

• Układ nerwowy w przewlekłej chorobie nerek
Marcin Renke, Bolesław Rutkowski

• Żywienie chorych z przewlekłą chorobą nerek
Magdalena Jankowska, Bolesław Rutkowski

• Jakość życia w przewlekłej chorobie nerek
Monika Lichodziejewska-Niemierko, Bolesław Rutkowski

• Rehabilitacja ruchowa chorych z przewlekłą chorobą nerek 
Olgierd Smoleński, Katarzyna Chojak-Fijałka

• Strategia postępowania w schyłkowej niewydolności nerek
Jerzy Kopeć, Władysław Sułowicz


LECZENIE NERKOZASTĘPCZE

• Hemodializa i inne techniki oczyszczania krwi w krążeniu pozaustrojowym
Ryszard Gellert

• Dializa otrzewnowa
Monika Lichodziejewska-Niemierko

• Kwalifikacja do przeszczepienia nerki
Leszek Pączek, Michał Ciszek

• Prowadzenie pacjenta po przeszczepieniu nerki
Magdalena Durlik


WAŻNE PROBLEMY NEFROLOGICZNE

• Nerki u osób w podeszłym wieku
Zbigniew Zdrojewski

• Nadciśnienie tętnicze a nerki
Jolanta Małyszko

• Nowotwory nerek 
Tomasz Stompór

• Zasady dawkowania leków w chorobach nerek
Sławomir Lizakowski, Bolesław Rutkowski

     W Polsce i na świecie przybywa ludzi otyłych, z nadciśnieniem, palących oraz nadużywających leków i szkodliwych substancji chemicznych, a więc z czynnikami ryzyka chorób nerek. Ponad 10% populacji dorosłych cierpi na przewlekłą chorobę nerek. Większość z nich aż do 4 stadium pozostaje pod opieką  ekarzy rodzinnych, którzy powinni znać zasady diagnostyki i leczenia chorób nerek. Ciągle rośnie presja na poprawę jakości ziałania lekarzy, rosną też oczekiwania społeczeństwa, szczególnie pacjentów i ich rodzin. Zwiększa się świadomość odpowiedzialności  prawnej lekarzy za błędy medyczne, które stanowią trzecią przyczynę zgonów w krajach rozwiniętych. Z kolei lekarze są coraz bardziej zajęci i mają coraz mniej czasu na śledzenie literatury źródłowej. Dlatego tak potrzebny jest dobry, przejrzysty podręcznik, pomocny w rozwiązywaniu codziennych problemów diagnostycznych i leczniczych. Temu ma sprostać drugie, unowocześnione  wydanie „Nefrologii”, części „Wielkiej Interny”. Do wznowienia tej publikacji zachęciło nas duże zainteresowanie pierwszym wydaniem. Od tego czasu nastąpił postęp w diagnostyce i leczeniu chorób nerek, zwłaszcza w profilaktyce i leczeniu ostrego uszkodzenia nerek, zespołu hemolityczno-mocznicowego, powikłań przewlekłej choroby nerek, pierwotnych i wtórnych kłębuszkowych zapaleń nerek oraz nowotworów nerek i układu moczowego.
     Większość rozdziałów drugiego wydania zostało napisanych de novo. Utrzymaliśmy przejrzysty standardowy układ treści, podaliśmy informacje praktyczne, pomijając niepotwierdzone doniesienia oraz terapie eksperymentalne.W nowym wydaniu zachowaliśmy konwencję ograniczania opisu patofizjologii do niezbędnego minimum i wyeliminowaliśmy powtórzenia tego samego zagadnienia znajdujące się w różnych rozdziałach. Przestrzegaliśmy zasad medycyny opartej na faktach naukowych (evidence based medicine) oraz aktualnych wytycznych towarzystw i organizacji nefrologicznych  krajowych i zagranicznych. W częściach poświęconych diagnostyce i leczeniu uwzględniliśmy tylko metody niebudzące kontrowersji, unikaliśmy niejasnych i dwuznacznych sformułowań. Wymienione w publikacji leki są dostępne w Polsce, a ich dawkowanie zostało sprawdzone przez farmakologa klinicznego.
     Dziękuję Wydawnictwu Medical Tribune Polska za inicjatywę ponownego wydania podręcznika, a Autorom za przyjęcie zaproszenia. Wyrażam nadzieję, że drugie wydanie „Nefrologii” spełni oczekiwania nefrologów, lekarzy rodzinnych i studentów.

prof. Michał Myśliwiec

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty