Stany Nagłe Położnictwo i ginekologia

Stany Nagłe Położnictwo i ginekologia

Cena: 75,00 zł

Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 95,00 zł
Nakład wyczerpany

Pod redakcją Romualda Dębskiego

Oprawa: miękka
Objętość: 320 str.
Wymiary: 127x193 mm


Zobacz przykładowy PDF


Antykoncepcja postkoitalna
Grzegorz Południewski

Badanie i pomoc ofiarom gwałtu
Grzegorz Południewski

Bolesne miesiączkowanie (dysmenorrhoea)
Agnieszka Zawadzka

Ciąża ektopowa
Piotr Kretowicz

Ciąża i poród u pacjentki z niedoczynnością nadnerczy.
Małgorzata Gietka-Czernel

Ciężarna nieprzytomna
Jarosław Kaczyński

Czyraczność sromu
Piotr Niedziela

Drgawki w okresie ciąży
Krzysztof Berbeka

Dystocja barkowa
Joanna Pabich

Ewentracja. Martwicze zapalenie powięzi. Rozejście rany pooperacyjnej
Marcin Woźniewicz

Ginekolog a ostry brzuch
Jarosław Kaczyński

Kolka nerkowa w okresie ciąży
Elżbieta Świeściak

Krwawienia młodocianych
Agnieszka Zawadzka

Krwawienia poporodowe
Piotr Niedziela

Krwawienia z nieoperacyjnych zmian nowotworowych
Jarosław Kaczyński

Krwawienie z naczyń przodujących
Piotr Niedziela

Krwotoczna miesiączka
Marzena Dębska

Krwotok porodowy
Marcin Woźniewicz

Łożysko przedwcześnie odklejone
Piotr Niedziela

Łożysko przodujące
Piotr Niedziela

Niedrożność jelit w okresie ciąży
Andrzej Maletka

Niepowściągliwe wymioty ciężarnych. Hyperemesis gravidarum
Agnieszka Zawadzka

Nieprawidłowe późne krwawienia z dróg rodnych po porodzie i poronieniu
Agnieszka Greloch

Obrzęk płuc w okresie ciąży i połogu
Janusz Burakowski

Odroczony poród w ciąży mnogiej
Marcin Woźniewicz

Okołoporodowe pęknięcie krocza III i IV°
Elżbieta Świeściak

Opryszczka płciowa u ciężarnych
Elżbieta Świeściak

Ostre zapalenie przydatków
Joanna Pabich

Ostre zapalenie trzustki u ciężarnych
Andrzej Maletka

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego u ciężarnej
Andrzej Maletka

Perforacja macicy
Jarosław Kaczyński

Pęknięcie macicy
Joanna Pabich

Popunkcyjne bóle głowy
Agnieszka Sękowska

Poronienie gorączkowe, poronienie septyczne i wstrząs septyczny
Marcin Woźniewicz

Poród przedwczesny
Marzena Dębska

Przełom tarczycowy w okresie ciąży
Małgorzata Gietka-Czernel

Przemoc wobec nieletnich
Agnieszka Zawadzka

Przodowanie i wypadnięcie pępowiny
Marcin Woźniewicz

Rodzący się mięśniak
Joanna Pabich

Ropień gruczołu Bartholina
Piotr Niedziela

Rozejście się spojenia łonowego
Jarosław Kaczyński

Skręt przydatków lub guza przydatków
Agnieszka Zawadzka

Stany nagłe w przebiegu nadciśnienia indukowanego ciążą
Marcin Woźniewicz

Stany zapalne sutka
Piotr Niedziela

Urazy okolicy genitalnej u kobiet
Andrzej Maletka

Urazy w okresie ciąży: wypadek komunikacyjny, ostry uraz
brzucha, porażenie prądem
Andrzej Maletka

Wady serca u kobiet w ciąży
Urszula Ablewska, Tomasz Hryniewiecki

Wynicowanie macicy
Joanna Pabich

Zaburzenia psychiczne związane z połogiem
Tadeusz Piotrowski, Jarosław Kaczyński

Zakażenie układu moczowego u ciężarnej
Elżbieta Świeściak

Zaostrzenia astmy podczas ciąży
Tadeusz Przybyłowski

Zator płynem owodniowym
Jarosław Kaczyński

Zatrzymanie moczu z przyczyn ginekologicznych i położniczych
Elżbieta Świeściak

Zespół HELLP (Hemolysis, ELevated Liver enzymes, Low Platelet count)
Marcin Woźniewicz

Zespół hiperstymulacji jajników
Marcin Woźniewicz

Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego
Agnieszka Sękowska

Szanowne Koleżanki
i Szanowni Koledzy,

Stany nagłe w położnictwie i ginekologii. W żadnej chyba innej specjalizacji medycznej tak duża część aktywności zawodowej nie dotyczy właśnie stanów nagłych, a więc sytuacji wymagających podejmowania natychmiastowych decyzji, posiłkowania się ustalonymi algorytmami działań możliwych do zastosowania o każdej porze dnia i nocy.
Praca na Sali Porodowej to właściwie permanentne działanie w warunkach stanów nagłych. Wypadnięta pępowina, przedwcześnie oddzielające się łożysko czy po prostu objawy zagrożenia wewnątrzmacicznego wymagają podejmowania natychmiastowych działań medycznych. Kolejnym miejscem, w którym zmuszeni jesteśmy do podejmowania błyskawicznych decyzji diagnostyczno-terapeutycznych, jest Izba Przyjęć. W konsekwencji niewydolności opieki w poradniach rejonowych Izba Przyjęć stała się swoistą kompilacją poradni K i oddziału ratunkowego. Spośród pacjentek zgłaszających się na najczęściej mało uzasadnione zapisy kardiotokograficzne, uskarżających się na dolegliwości wynikające z zapalenia pochwy czy pobolewania w podbrzuszu, musimy wyłuskać te, które rzeczywiście wymagają opieki w trybie pilnym. Praca w Izbie Przyjęć stała się w ostatnich latach prawdziwym wyzwaniem. Na dziesięć pacjentek, często zniecierpliwionych, czasami agresywnych, które powinny zostać załatwione w rejonowej poradni ginekologicznej, trafia się jedna, rzeczywiście wymagająca pomocy w trybie pilnym.
Książkę, którą macie w rękach, napisali Ci, którzy w nocy biegną na izbę, wzywa się ich także do sali porodowej. Niektórzy są jeszcze w trakcie specjalizacji, są dokładnie tacy sami jak ogromna większość praktyków położników-ginekologów. Część rozdziałów jest szczególnie zwięzła, inne mają nieco większą objętość, wynika to z różnic stylu i sposobu przekazu. Ale na pewno każdy z nich jest efektem nie tylko przeglądu piśmiennictwa, ale też powstał w oparciu o własne doświadczenia, a co najważniejsze – przetestowano go w praktyce. Już w trakcie realizacji tego projektu, pomimo że znalazło się w nim ponad 50 różnych rozdziałów, zauważyłem, że tematów, które powinny się w nim znaleźć, jest jeszcze dużo więcej. Na pewno drugie wydanie tego podręcznika będzie bogatsze o co najmniej kilkanaście kolejnych rozdziałów. Jeżeli mielibyście sugestie, jakie tematy Waszym zdaniem powinniśmy uwzględnić, bardzo proszę o przekazanie ich albo bezpośrednio do mnie, albo do redakcji. Z wyrazami szacunku

Prof. CMKP dr hab. med Romuald Dębski

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty